AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một quần thể sinh vật có gen A bị đột biến thành gen a, gen b bị đột biến thành gen B và gen C bị đột biến thành gen c. Biết các cặp gen tác động riêng rẽ và gen trội là trội hoàn toàn. Các kiểu gen nào sau đây là của thể đột biến?

  • A. AaBbCc, aabbcc, aaBbCc
  • B. AabbCc, aaBbCc, AaBbcc
  • C. aaBbCC, AabbCc, AaBbCc
  • D. aaBbCc, AabbCC, AaBBcc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vì gen trội là trội hoàn toàn nên các kiểu gen đột biến chỉ cần chứa ít nhất 1 trong 3 tổ hợp aa, B-, cc. Các tổ hợp không chứa 1 trong 3 tổ hợp trên sẽ là thể bình thường.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>