AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quá trình phiên mã tạo ra:

  • A. rARN
  • B. mARN
  • C. tARN
  • D. tARN, mARN, rARN

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ba loại ARN đều được tạo ra từ quá trình phiên mã, sau đó mỗi loại sẽ thực hiện chức năng riêng của mình.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>