YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một NST có trật tự gen ban đầu là ABCDEF*GHI bị đột biến tạo thành NST có trật tự gen ABCDCDEF*GHI. Dạng đột biến này:

  • A. Có thể làm tăng hoặc làm giảm cường độ biểu hiện của tính trạng
  • B. Thường làm xuất hiện nhiều gen mới trong quần thể
  • C. Thường gây chết cho cơ thể mang NST đột biến
  • D. Thường làm thay đổi số nhóm gen liên kết của loài

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  NST này lặp lại đoạn gen -CD-, đây là dạng đột biến lặp đoạn, dạng đột biến này có thể làm tăng hoặc giảm sự biểu hiện của gen.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 18377

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON