AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chất cônsixin thường được dùng để gây đột biến đa bội bởi vì nó có khả năng:

  • A. Tăng cường quá trình sinh tổng hợp chất hữu cơ
  • B. Cản trở sự hình thành thoi vô sắc làm cho NST không phân ly
  • C. Kích thích cơ quan sinh dưỡng phát triển nên các bộ phận này thường có kích thước lớn
  • D. Tăng cường sự trao đổi chất ở tế bào, tăng sức chịu đựng ở sinh vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Coonsxxisin cản trở sự hình thành thoi vô sắc làm cho các NST không thể phân ly trong quá trình phân bào, từ đó tạo nên cơ thể đa bội với bộ NST tăng gấp đôi.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>