AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở một loài thực vật có bộ NST 2n = 48, có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại thể tam nhiễm đơn khác:

  • A. 48
  • B. 24
  • C. 36
  • D. 12

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Bộ NST lưỡng bội của loài là 2n=48, vậy có 24 cặp NST. Do đó có thể tạo ra tối đa 24 thể tam nhiễm đơn.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>