AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cơ sở tế bào học của hiện tượng di truyền phân ly độc lập là...(P: Sự phân ly của cặp nhiễm sắc thể tương đồng, L: Tiếp hợp và trao đổi chéo trong cặp nhiễm sắc thể tương đồng, N: Sự phân ly ngẫu nhiên của các cặp nhiễm sắc thể tương đồng) trong giảm phân để tạo ra các giao tử...(G: Giống nhau, K: Khác nhau) Sau đó các giao tử kết hợp tự do trong quá trình ...(F: Nguyên phân, M: Giảm phân, T: Thụ tinh):

  • A. N, K, T
  • B. P, K, T
  • C. P, G, F
  • D. N, K, M

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sự phân ly ngẫu nhiên của các cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong giảm phân để tạo ra các giao tử khác nhau sau đó các giao tử kết hợp tự do trong quá trình thụ tinh.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>