AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi một gen đa hiệu bị đột biến sẽ dẫn tới sự biến dị:

  • A. Một tính trạng
  • B. Ở một trong số tính trạng mà nó chi phối
  • C. Ở một loạt tính trạng do nó chi phối
  • D. Ở toàn bộ kiểu hình

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gen đa hiệu là gen chi phối nhiều tính trạng, do vậy khi gen này bị đột biến sẽ gây ra sự biến đổi ở tất cả các tính trạng mà nó chi phối.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>