YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tế bào xôma lưỡng bội bình thường bị đột biến dẫn đến sự hình thành các tế bào sau đây: 1. Thể không; 2. Thể một; 3. Thể tứ bội; 4. Thể bốn; 5. Thể ba; 6. Thể lục bội. Công thức NST của các tế bào trên được viết tương ứng là:

  • A. 2n, 2n+1, 2n+3, 2n+4, 4n, 6n
  • B. 2n, 2n-1, 2n+1, 2n+2, 4n, 6n
  • C. 2n-2, 2n-1, 4n, 2n+2, 2n+1, 6n
  • D. 2n-2, 2n-1, 2n+1, 2n+2, 2n+4, 2n+6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Bộ NST lưỡng bội của tế bào là 2n.

  Thể không: Tế bào mất hẳn 1 cặp NST nào đó: 2n-2

  Thể một: Tế bào mất 1 chiếc NST của 1 cặp NST nào đó: 2n-1

  Thể tứ bội: Tế bào gấp đôi số NST của tế bào, mỗi cặp NST tăng gấp đôi: 4n

  Thể bốn: Tế bào thêm 2 chiếc NST của 1 cặp NST hoặc 2 cặp NST nào đó: 2n+2

  Thể một: Tế bào thêm 1 chiếc NST của 1 cặp NST nào đó: 2n+1

  Thể một: Tế bào mất 1 chiếc NST của 1 cặp NST nào đó: 2n-1

  Thể lục bội: Tế bào gấp ba số NST của tế bào, mỗi cặp NST tăng gấp ba: 6n

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 18318

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA