AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các bước trong phương pháp lai và phân tích cơ thể lai của Men Đen gồm:

  1. Đưa giả thuyết giải thích kết quả và chứng minh giả thuyết
  2. Lai các dòng thuần chủng khác nhau về 1 hoặc vài tính trạng rồi phân tích kết quả ở F1, F2, F3.
  3. Tạo các dòng thuần chủng
  4. Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai

  Trình tự các bước Men Đen đã tiến hành nghiên cứu để rút ra được quy luật di truyền là:

  • A. 1,2,3,4
  • B. 2,3,4,1
  • C. 3,2,4,1
  • D. 2,1,3,4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trước tiên ta phải tạo ra các dòng thuần chủng khác nhau của 1 hoặc vài tính trạng sau đó cho lai với nhau để xác định sự trội lặn của tính trạng.

  Từ các kết quả lai ta mới sử dụng toán xác xuất để phân tích rồi sau đó chứng minh ngược lại giả thuyết.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>