AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tất cả các loài sinh vật đều có chung 1 bộ mã di truyền, trừ 1 vài ngoại lệ, điều này biểu hiện đặc điểm gì của mã di truyền?

  • A. Mã di truyền có tính đặc hiệu
  • B. Mã di truyền có tính phổ biến
  • C. Mã di truyền luôn là mã bộ ba
  • D. Mã di truyền có tính thoái hóa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Mã di truyền của tất cả các loài sinh vật là giống nhau, trừ một vài ngoại lệ là tính phổ biến.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>