AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình phiên mã, ARN – polimeraza sẽ tương tác với vùng nào để làm gen tháo xoắn?

  • A. Vùng khởi động
  • B. Vùng kết thúc
  • C. Vùng vận hành
  • D. Vùng mã hóa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ARN polimeraza gắn vào vùng khởi động để mở xoắn ADN và bắt đầu quá trình phiên mã.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>