YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Guanin dạng hiếm kết cặp với Timin trong nhân đôi ADN tạo nên:

  • A. Đột biến G - X → A - T
  • B. Sự sai hỏng ngẫu nhiên
  • C. 2 phân tử timin trên cùng một mạch ADN gắn nối với nhau
  • D. Đột biến A - T → G - X

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  G* kết hợp sai với nucleotit dạng T, nhưng nucleotit dạng T lại kết hợp với nucleotit dạng A. Do vậy, đột biến G - X → A - T.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 18382

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON