AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở cà chua, gen A: Cao, a: Thấp; Gen B: Đỏ, b: Vàng. Các gen di truyền phân ly độc lập. Cho P: AaBb x AaBb. Tỉ lệ kiểu gen Aabb được dự đoán ở F1 là:

  • A. 3/8
  • B. 1/16
  • C. 1/4
  • D. 1/8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phân tích phép lai từng cặp gen như sau:

  Aa x Aa tạo ra kiểu gen Aa có tỉ lệ 2/4.

  Bb x Bb tạo ra kiểu gen bb có tỉ lệ 1/4.

  Vậy tỉ lệ kiểu gen tạo ra là 2/4 x 1/4 = 1/8.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>