AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở ruồi giấm, đột biến gen quy định mắt đỏ thành gen quy định mắt trắng làm cho gen đột biến ngắn hơn gen bình thường 10,2 Ao kém 8 liên kết hidro. Đó là đột biến:

  • A. Mất 3 cặp G - X
  • B. Mất 2 cặp G - X, 1 cặp A - T
  • C. Mất 2 cặp A - T, 1 cặp G - X
  • D. Mất 3 cặp A - T

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chiều dài của mỗi cặp nucleotit là 3,4A, vì vậy số cặp nucleotit bị mất là 3.

  Như vậy mất đi 2 cặp gen G-X và 1 cặp gen A-T.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>