YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi cá thể mang gen BbDdEEff giảm phân bình thường, sinh ra các kiểu giao tử là:

  • A. BbDd, Eeff, Bbff, DdEE
  • B. BDEf, bdEf, BdEf, bDEf
  • C. BbEE, Ddff, BbDd, Eeff
  • D. B, b, D, d, E, e, F, f

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Có 2 cặp gen dị hợp nên số giao tử tạo ra là 4.

  Vì có 2 cặp gen đồng hợp là EE và ff nên trong giao tử luôn có mặt -Ef.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 18487

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA