YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trên một đoạn mạch khuôn của phân tử ADN có số nucleotit các loại như sau: A = 60, G = 120, X = 80,T = 30. Sau một lần nhân đôi đòi hỏi môi trường cung cấp số nu mỗi loại là bao nhiêu?

  • A. A = T = 90, G = X = 200
  • B. A = T = 180, G = X = 110
  • C. A = T = 150, G = X = 140
  • D. A = T = 200, G = X = 90

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Số nucleotit loại A = A1 + T1 = 60 + 30 = 90 nucleotit = Số nucleotit loại T

  Số nucleotit loại G = G1 + X= 120 + 80 = 200 = Số nucleotit loại X

  Một lần nhân đôi tạo ra 1 phân tử ADN mới, do vậy cần số lượng nucleotit bằng với số nucleotit của 1 phân tử.

  A = T = 90, G = X = 200

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 18419

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA