• Câu hỏi:

  Trên một đoạn mạch khuôn của phân tử ADN có số nucleotit các loại như sau: A = 60, G = 120, X = 80,T = 30. Sau một lần nhân đôi đòi hỏi môi trường cung cấp số nu mỗi loại là bao nhiêu?

  • A. A = T = 90, G = X = 200
  • B. A = T = 180, G = X = 110
  • C. A = T = 150, G = X = 140
  • D. A = T = 200, G = X = 90

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Số nucleotit loại A = A1 + T1 = 60 + 30 = 90 nucleotit = Số nucleotit loại T

  Số nucleotit loại G = G1 + X= 120 + 80 = 200 = Số nucleotit loại X

  Một lần nhân đôi tạo ra 1 phân tử ADN mới, do vậy cần số lượng nucleotit bằng với số nucleotit của 1 phân tử.

  A = T = 90, G = X = 200

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC