AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Gen quy định nhóm máu ở người có 3 alen IA, IB, IO trong đó IA, IB trội hơn so với IO sẽ tạo ra được:

  • A. 4 kiểu hình và 4 kiểu gen.         
  • B. 2 kiểu hình và 3 kiểu gen.
  • C. 6 kiểu hình và 4 kiểu gen. 
  • D. 4 kiểu hình và 6 kiểu gen.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Có 4 kiểu hình được tạo ra là nhóm máu A, nhóm máu B, nhóm máu O, nhóm máu AB.

  Số tổ hợp kiểu gen được tính theo công thức (r(r+1)/2)n, với r là số alen quy định thuộc cùng một locut, n là số gen khác nhau, các gen phân li độc lập nhau.

  Vì có 3 alen nên số tổ hợp tạo ra là 6.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>