AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Loại đột biến cấu trúc NST không làm thay đổi hàm lượng ADN trên NST là:

  • A. Lặp đoạn, chuyển đoạn
  • B. Mất đoạn, chuyển đoạn
  • C. Đảo đoạn, chuyển đoạn trên cùng 1 NST
  • D. Chuyển đoạn trên cùng một NST

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đảo đoạn và chuyển đoạn trên cùng một NST chỉ làm thay đổi cấu trúc NST chứ không làm thay đổi hàm lượng ADN trên NST.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>