AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong tác động cộng gộp, tính trạng càng phụ thuộc vào càng nhiều cặp gen thì:

  • A. Có xu hướng chuyển sang tác động bổ sung
  • B. Vai trò của các gen trội sẽ bị giảm xuống
  • C. Các dạng trung gian càng dài
  • D. Càng có sự khác biệt lớn về kiểu hình giữa các tổ hợp kiểu gen khác nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong tác động cộng gộp thì khi tính trạng càng phụ thuộc vào càng nhiều cặp gen thì trong kiểu gen càng nhiều gen trội thì tính trạng biểu hiện càng rõ.

  Do vậy các tính trạng trung gian càng nhiều phụ thuộc vào số gen trội có mặt trong gen.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>