YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Không thuộc thành phần của một operon nhưng đóng vai trò quyết định hoạt động của operon là?

  • A. Vùng vận hành
  • B. Vùng khởi động
  • C. Vùng mã hóa
  • D. Gen điều hòa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Gen điều hòa sẽ mã hóa tạo ra chất cảm ứng quyết định sự hoạt động hoặc không của Operon.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 18336

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON