AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đối mã đặc hiệu trên phân tử tARN được gọi là:

  • A. Triplet
  • B. Codon
  • C. Axit amin
  • D. Anticodon

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

   Mã di truyền trên mARN gọi là codon, do vậy đối mã trên tARN gọi là anticodon.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>