YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Quy luật di truyền phân ly độc lập góp phần giải thích hiện tượng:

  • A. Các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể
  • B. Các gen phân ly và tổ hợp trong giảm phân
  • C. Sự di truyền các gen tồn tại trong nhân tế bào
  • D. Biến dị tổ hợp phong phú ở loài giao phối

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nhờ sự phân ly độc lập của các alen trong quá trình phát sinh giao tử mà các alen có thể tổ hợp ngẫu nhiên trong quá trình thụ tinh tạo nên nhiều biến dị tổ hợp.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 18420

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA