• Câu hỏi:

  Trong quá trình nhân đôi ADN, vì sao trên mỗi chạc tái bản có một mạch được tổng hợp liên tục còn mạch kia được tổng hợp gián đoạn.

  • A. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên một mạch.
  • B. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5' -- 3'
  • C. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên mạch khuôn mẫu 3' -- 5'.
  • D. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên mạch khuôn mẫu 5' -- 3'.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Enzim ADN polimeraza chỉ có thể gắn các nucleotit mới vào mạch bổ sung khi có gốc 3' OH.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC