YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 10 trang 10 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 10 tr 10 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Cho biểu thức:

 \(A=( 6 - \frac{2}{3} + \frac{1}{2}) - ( 5 + \frac{5}{3} - \frac{3}{2}) - ( 3- \frac{7}{3} + \frac{5}{2})\)

Hãy tính giá trị của A theo hai cách:

Cách 1: Trước hết tính giá trị của từng biểu thức trong ngoặc.

Cách 2: Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số hạng thích hợp.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

Cách 1: Tính giá trị từng biểu thức trong ngoặc

A=( \frac{36 - 4 + 3}{6}) - (\frac{30 + 10 - 9}{6}) - (\frac{18 - 14 + 15}{6}) = \frac{35}{6} - \frac{31}{6} - \frac{19}{6}

= \frac{-15}{6} = \frac{-5}{2} = -2\frac{1}{2}.

Cách 2: Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số hạng thích hợp

A =  

 = (6-5-3) -

= -2 -0 -  = - (2 + ) = -2 .               

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 10 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON