RANDOM
VIDEO

Bài tập 9 trang 10 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 9 tr 10 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Tìm x, biết: 

a)  \(x+\frac{1}{3} = \frac{3}{4}\)

b)  \(x-\frac{2}{5} = \frac{5}{7}\)

c) \(-x - \frac{2}{3}\)

d) \(\frac{4}{7} - x = \frac{1}{3}\)

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

x  +    => x = 

Câu b:

 x -  => x =          

Câu c:

-x -  =  => \(\frac{-2}{3} + \frac{6}{7} = x \Rightarrow x = -\frac{14}{21} + \frac{18}{21} = \frac{4}{21}\)

Câu d:

  => \(\frac{4}{7} - \frac{1}{3} = x \Rightarrow x = \frac{12}{21} - \frac{7}{21} = \frac{5}{21}\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 10 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)