YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 9 trang 10 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 9 tr 10 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Tìm x, biết: 

a)  \(x+\frac{1}{3} = \frac{3}{4}\)

b)  \(x-\frac{2}{5} = \frac{5}{7}\)

c) \(-x - \frac{2}{3}\)

d) \(\frac{4}{7} - x = \frac{1}{3}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

x  +    => x = 

Câu b:

 x -  => x =          

Câu c:

-x -  =  => \(\frac{-2}{3} + \frac{6}{7} = x \Rightarrow x = -\frac{14}{21} + \frac{18}{21} = \frac{4}{21}\)

Câu d:

  => \(\frac{4}{7} - \frac{1}{3} = x \Rightarrow x = \frac{12}{21} - \frac{7}{21} = \frac{5}{21}\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 10 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON