AMBIENT

Chứng minh C+3 là lũy thừa của 3 biết C=3+3^2+3^3+...+3^60

bởi My Le 21/01/2019

C=3+3^2+3^3+3^4+.............+3^60

chung minh C.2+3 la 1 luy thua cua 3

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • C = 3 + 3^2 + 3^3 + 3^4+...+3^60 (1)

  C x 3 = 3^2 + 3^3 + 3^4 + 3^5 +..+3^61 (2)

  Trừ từng vế của (2) cho (1) ta có:

  C x 3 - C = 3^61 - 3

  C x (3 - 1) = 3^61 - 3

  C x 2 = 3^61 - 3

  hay: C x 2 + 3= 3^61

  Vậy C x2 + 3 là một lũy thừa của 3

  bởi Tên Ák Không Biết 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>