Tìm các chữ số x, y để 7x36y5 chia hết cho 1375

bởi Co Nan 21/01/2019

Tim cac chu so x, y de: 7x36y5 chia het cho 1375

Câu trả lời (1)

 • \(\overline{7x36y5}\) chia hết cho \(1375=11\cdot125,\) do \(11\)\(125\) nguyên tố cùng nhau nên \(\overline{7x36y5}\)

  phải chia hết cho hai số này

  - Chia hết cho \(125\) thì \(3\)số cuối chia hết cho \(125\), dễ thấy có \(625\) là chia hết cho \(125\) nên \(y=2\)

  - Chia hết cho \(11\) thì tổng các chữ số hàng lẻ trừ cho tổng các chữ số hàng chẵn chia hết cho \(11\).

  Hay \(\left(x+6+5\right)-\left(y+3+7\right)=\left(x+6+5\right)-\left(2+3+7\right)=x-1\) chia hết cho \(11\)

  Lại có \(x\) là một chữ số nên \(0\le x\le9\)\(x\in N\)

  \(\Rightarrow-1\le x-1\le8\)

  Trong khoảng này, chỉ có \(0\)là chia hết cho \(11\) nên \(x-1=0\Leftrightarrow x=1\)

  Vậy số đó là \(\overline{713625}\)

  bởi Trần Gia Minh Minh 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan