AMBIENT

Tìm x, y biết 304xy chia hết cho 9 và chia cho 5 dư 2

bởi Đan Nguyên 03/01/2019

Tìm x, y biết rằng 304xy chia hết cho 9 và chí hết cho 5 dư 2.

ADSENSE

Câu trả lời (2)

 • Ta có : 304xy chia hết cho 5 thì y={0;5}

  Để 304xy chia 5 dư 2 thì y={2;7}

  => Ta được số 304x2 và 304x7

  Để 304x2 chia hết cho 9 thì 3+0+4+x+2 chia hết cho 9 hay 9+x chia hết cho 9

  => y ={0;9}

  Để 304x7 chia hết cho 9 thì 3+0+4+x+7 chia hết cho 9 hay 14+x chia hết cho 9

  => y={4}

  Vậy (x;y) thuộc {(0;2);(9;2);(4;7)}

  bởi Nguyễn Thị Phương Anh 03/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • biết rằng 304xy  chia hết cho 5 dư 2.

  vậy y phải là 2 hoặc 7

  304xy chia hết cho 9 

  + nếu 304x2 mà chia hết cho 9 chỉ có 30402 và 30492

  + nếu 304x7 mà chia hết cho 9 thì  chỉ có 30447

  vậy các số thỏa mãn điều kiện đề bài là:xy thuộc {(0;2),(9;2),(7;2)}

  bởi Vua Ảo Tưởng 03/01/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>