ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm n thuộc N để 16-3n chia hết cho n+4

Tìm x thuộc N để

a) n+3 chia hết n

b) 7n+8 chia hết n

c) 35 - 12n chia hết n

d) n+8 chia hết n+3

e) 16 - 3n chia hết n+4 ( n<6)

g) 5n+2 chia hết 9 - 2n (n<6)

h) 6n+9 chia hết 4n - 1 (n lớn hơn hoặc bằng 1)

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a)n+3\(⋮\)n

  n\(⋮\)n

  n+3-n\(⋮\)n

  3\(⋮\)n

  \(\Rightarrow\)n={1,3}

  b)7n+8\(⋮\)n

  7n\(⋮\)n

  7n+8-7n\(⋮\)n

  8\(⋮\)n

  \(\Rightarrow\)n={1,2,4,8}

  c)35-12n\(⋮\)n

  12n\(⋮\)n

  35-12n-12n\(⋮\)n

  35\(⋮\)n

  \(\Rightarrow\)n={1,5,7,35}

  d)n+8\(⋮\)n+3

  n+3\(⋮\)n+3

  n+8-(n+3)\(⋮\)n+3

  n+8-n-3\(⋮\)n+3

  5\(⋮\)n+3

  \(\Rightarrow\)n+3={1,5}

  \(\Rightarrow\)n={-1,2}

  vi x\(\in\)N nen x =2

  d)16-3n\(⋮\)n+4

  3(n+4)\(⋮\)n+4

  16-3n-3(n+4)\(⋮\)n+4

  16-3n-3n-12\(⋮\)n+4

  4\(⋮\)n+4

  \(\Rightarrow\)n+4={1,4}

  voi n+4=1\(\Rightarrow\)n=khong tim duoc

  voi n+4=4\(\Rightarrow\)n=0

  vay n=0

   

    bởi Trần Thùy Trâm 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1