YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 39 SBT Sinh học 9

Giải bài 1 tr 39 sách BT Sinh lớp 9

Gen B có 2400 nuclêôtit, có hiệu của A với loại nuclêôtit khác là 30% số nuclêôtit của gen.

1. Xác định chiều dài của gen B?

2. Quá trình tự nhân đôi từ gen B đã diễn ra liên tiếp 3 đợt. Xác định: Số nuclêôtit từng loại trong tổng số gen mới được tạo thành ở đợt tự nhân đôi cuối cùng?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

1. Áp dụng công thức: \(L = \frac{N}{2} \times 3,4\)\(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)

Trong đó:

  • L là chiều dài gen
  • N là tổng số Nu của gen 

⇒ Chiều dài của gen B là 4080 \({A^0}\)

2. Số gen được tạo ra sau k lần liên tiếp là: \({2^k}\)

Theo nguyên tắc bổ sung lập hệ phương trình

→ A = T = 7680 nuclêôtit G = X = 1920 nuclêôtit  

 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 39 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF