AMBIENT

Tính số H, C và số Nu biết L = 0,204Mm và T = 1,5X

bởi Tra xanh 12/11/2018

Một gen có chiều dài 0,204 Mm; có T = 1,5X

a) Tính số liên kết hydro trong gen.

b) Gen trên có bao nhiêu vòng xoắn?

c) Nếu gen tự nhân đôi 3 lần, mỗi gen con sao mã 2 lần thì số nucleotide môi trường cung cấp cho quá trình sao mã là bao nhiêu?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • + Số nu của gen là: (2040 : 3.4) x 2 = 1200 nu \(\rightarrow\) T + X = 600 nu (1)

  + T = 1.5X (2)

  + Từ 1 và 2 ta có:

  A = T = 360 nu; G = X = 240 nu

  a. Số liên kết H của gen là: 2A + 3G = 2 x 360 + 3 x 240 = 1440 liên kết

  b. Số vòng xoắn của gen là: 1200 : 20 = 60

  c. Số gen thu được sau 3 lần nhân đôi là: 23 = 8 gen con

  + Số nu môi trường cần cung cấp cho quá trình sao mã là:

  8 x 2 x 600 = 96000 nu

  bởi Nguyễn Minh Duy 12/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>