YOMEDIA

Công Nghệ 9 Quyển 1: Cắt May

Nhằm giúp các em học sinh ôn tập hiệu quả và củng cố kiến thức môn Công Nghệ lớp 9, mời các em cùng tham khảo nội dung chương trình Công Nghệ 9 Quyển 1 Cắt May do Học247 tổng hợp và biên soạn dưới đây. Trong phần này, các em sẽ nghiên cứu những kiến thức cơ bản vai trò, vị trí của nghề cắt may, những đặc điểm và yêu cầu của nghề cắt may, phân loại vật liệu và dụng cụ cắt may, nắm vững các đường may cơ bản ... Mỗi bài giảng đều có các phần tóm tắt lý thuyết, các công thức cần nhớ, đề thi trắc nghiệm online , các ví dụ tương ứng có hướng dẫn giải chi tiết và phương pháp giải các bài tập SGK. Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết sau đây!

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON