AMBIENT

Tính số nu, C và số liên kết H biết L1 = 2L2 và L1 + L2 = 0.612um

bởi Đào Thị Nhàn 28/09/2018

1ADN dài 0.612 micromet chứa hai gen liên tiếp. Trong đó gen 1 dài gấp đôi gen2 .gen 1 có T/X =3/7 .gen2 có G+X/A+T = 1/3.tính những j cần tính

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Gọi L1 là một là chiều dài của gen 1

  Gọi L2 là chiều dài của gen 2

  Theo giả thuyết:

  L1=2L2 (1)

  L1+L2 =0.612 micromet (2)

  Từ 1 và 2 =>

  L1=0.408 micromet

  L2=0.204 micromet

  Xét gen 1

  Số nu của gen 1 là:

  N=L*2 /3.4=(0.408*104)*2 /3.4=2400 nu

  Khối lượng của gen 1 là

  M=N*300=2400*300=720000 đvC

  Số vòng xoắn của gen 1 là:C=N/20=2400/20=120 vòng

  Số nu từng loại là:

  Trong gen:X+T=1200 nu

  Theo giả thuyết:T/X=3/7

  =>T/3=X/7=(T+X)/10=1200/10=120

  Vậy A=T=120*3=360 nu

  G=X=120*7=840 nu

  Số liên kết hidro là:

  H=2A+3G=2.360+3*840=3240 liên kết

  Số liên kết hóa trị nối giữa các nu là

  N-2=2400-2=2398

  Số liên kết hóa trị có trên ADN là

  2N-2=2*2400-2=4798

  (tí mình sẽ xét gen 2 nhé)

  bởi Nguyễn Thị Hương 28/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>