AMBIENT

Xác định trình tự ribonuclêôtit trên ARN

bởi Cam Ngan 22/10/2018

viết quá trình tự các nu trên phân tử MArn từ 1 cặp gen cho trước

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Cách giải:

  • Xác định trình tự nuclêôtit trên mạch còn lại của ADN (gen):

  Trong phân tử AND, các nucleotit của hai mạch liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung: A liên kết với T; G liên kết với X .

  • Xác định trình tự ribonuclêôtit trên ARN:

  Trong quá trình phiên mã , ADN là mạch khuôn để tổng hợp nên phân tử ARN các đơn phân của mạch gốc liên kết với các ribonuclêôtit tự do môi trường nội bào theo nguyên tắc bổ sung

  A mạch gốc liên kết với rU môi trường

  T mạch gốc liên kết với rA môi trường

  G mạch gốc liên kết với rX môi trường

  X mạch gốc liên kết với rG môi trường


  bởi Nguyễn Dương 22/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>