AMBIENT

Tính số Nu, số gen con và số H biết A = 600, G = 3/2A và môi trường cung cấp 6300 Nu

bởi Nguyễn Lê Thảo Trang 13/11/2018

Một gen có số nu loại A=600 và G=3/2 A. Gen đó nhân đôi 1 số lần đã cần môi trường cung cấp 6300 nu loại G. Hãy xác định:

a) Số gen con được tạo ra và số lần nhân đôi

b) Số liên kết Hidro của gen

c) Số nucleotit mỗi loại môi trường đã cung cấp cho gen nhân đôi

d) Số liên kết Hidro bị phá huỷ và được hình thành trong quá trình tự nhân đôi

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Ta có:A=T=600nu ; G=X= 900nu

  theo bài ra ta có:

  Gmt=Ggen×(2k-1)hay 6300=900×(2k-1)

  suy ra: 2k=8

  Vậy gen trên nhân đôi 3 lần và số gen con được tạo ra là 8 gen.

  b, Số liên kết H của gen là:

  H=2A+3G=2×600+3×900=3900 lk

  c, Số nu mỗi loại mà môi trường cần cung cấp cho gen nhân đôi là:

  A=T=600×(23-1)=4200nu

  G=X=6300nu

  d, Số liên kết H bị phá vỡ là:

  3900×(23-1)=27300Lk

  Số liên kết H được hình thành là:

  3900×23=31200Lk

  bởi Đặng Nhàn 13/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA