Sinh Học 9 Chương 1: Các Thí Nghiệm Của Menđen

 • Bài 1: Menđen và Di truyền học

  Bài 1: Menđen và Di truyền học
  Trong bài học này các em được làm quen với di truyền học mở đầu cho sinh học di truyền, tìm hiểu sơ lược về Menđen - " Ông tổ của di truyền học" về đối tượng và phương pháp nghiên cứu di truyền của ông. Biết được một số thuật ngữ và kí hiệu cơ bản trong di truyền học.

  6 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 2: Lai một cặp tính trạng

  Bài 2: Lai một cặp tính trạng
  Trong bài này các em được tiếp cận quy luật phân li của Menden, tìm hiểu thí nghiệm lai 1 cặp tính trạng, các em thấy được lôgic từ kết quả phép lai Menđen giải thích và đưa ra quy luật để chứng minh.

  5 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)

  Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)
  Trong bài học này các em được tìm hiểu về phép lai phân tích của Menđen, ý nghĩa của tương quan trội - lặn trong sản xuất và phép lai trội không hoàn toàn làm xuất hiện kiểu hình trung gian giữa bố và mẹ.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 4: Lai hai cặp tính trạng

  Bài 4: Lai hai cặp tính trạng
  Trong bài học này các em được tìm hiểu phép lai hai tính trạng của Menđen về thí nghiệm và kết quả thí nghiệm. Các em biết đến khái niệm biến dị tổ hợp và nhận biết được các dạng biến dị xuất hiện ở đời con

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)

  Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)
  Trong bài học này các em được biết về cách giải thích kết quả thí nghiệm lai hai tính trạng của Menđen, nội dung quy luật phân li độc lập và vai trò của quy luật đó trong quá trình tiến hoá và chọn giống.

  5 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 6: Thực hành Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại

  Bài 6: Thực hành Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại
  Trong bài này các em tiến hành thí nghiệm gieo đồng xu kim loại, sử dụng toán xác suất thống kê xử lí số liệu thu được và chứng minh kết quả phép lai một và hai tính trạng của Menđen.

  1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 7: Bài tập chương I

  Bài 7: Bài tập chương I
  Trong bài này các em được học về các phương pháp giải bài tập trong phép lai một tính trạng và bài tập lai hai tính trạng, tìm hiểu các dạng toán thường gặp, phương pháp giải và một số ví dụ minh hoạ giúp các em hình thành kĩ năng giải bài tập di truyền.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết