ADMICRO

Bài tập 20 trang 43 SBT Sinh học 9

Giải bài 20 tr 43 sách BT Sinh lớp 9

Gen B có 2400 nuclêôtit, có hiệu của A với loại nuclêôtit khác là 30% số nuclêôtit của gen. Quá trình tự nhân đôi từ gen B đã diễn ra liên tiếp 3 đợt. Số nuclêôtit từng loại trong tổng số gen mới được tạo thành ở đợt tự nhân đôi cuối cùng là bao nhiêu?

A. G = X = 1940 nuclêôtit, A = T = 7660 nuclêôtit.

B. G = X = 1960 nuclêôtit, A = T = 7640 nuclêôtit.

C. G = X = 1980 nuclêôtit, A = T = 7620 nuclêôtit.

D. G = X = 1920 nuclêôtit, A = T = 7680 nuclêôtit.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 20

 
 

Ta có hệ: 

\( \left\{ \begin{array}{l} \left( 1 \right)A + G = 1200\\ \left( 2 \right)A - G = 720 \end{array} \right. \)

Giải hệ ta có: A = T = 960, G = X = 240

Gen B nhân đôi liên tiếp 3 đợt tạo ra \( {2^3} = 8 \) gen

Vậy số nuclêôtit từng loại trong tổng số gen mới được tạo thành ở đợt tự nhân đôi cuối cùng là:

A = T = \( 960 \times 8 = 7680 \), G = X = \( 240 \times 8 = 1920 \) (Nu). 

⇒ Đáp án: D

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20 trang 43 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Nhật Minh

  Gen B ở sinh vật nhân thực có số nucleotit loại G = 600, A = 3/2G

  a. Tính thành phần phần trăm các loại nucleotit trong gen B

  b. Gen B có chiều dài bao nhiêu micromet.


  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyen Ngoc

  1 phân tử mARN có 6 loại mã bộ ba có số lượng như sau:

  1(AUG),1(UAG),48(UXX),100(AGU),150(GUA),200(XGG).

  a, Tính chiều dài của phân tử mARN trên

  b, Tính khối lượng phân tử và số liên kết hóa trị của mARN trên

  c,Tính số lượng và tỉ lệ % từng loại ribonu của ARN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến

  1 gen có chiều dài là 4284Mm.Trong gen có T:X=1,25.Khi gen phiên mã 1 lần tạo phân tử ARN có %rG=25%,rA-rU=2rX.

  a, Tính số luongj nu từng loại của gen

  b, Tính số lượng ribonu từng loại của ARN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quế Anh

  Mạch 1 của gen có A+T=40% số nu của mạch. Mạch 2 có G-X=40% số nu của mạch . Gen có 264 T. Tính chiều dài gen.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Long lanh

  1 ARN có chiều dài là 0,408Mm.rG=rA=rX.Gen tổng hợp ARN này có hiệu số giữa G với 1 loại khác là 15%.Mạch gốc của gen có %g là 25%.

  a,Tính số lượng nu của gen.

  b, Tính tỉ lệ % và số lượng nu từng loại của gen.

  c, Tính số lượng nu trên từng mạch của gen.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy

  một gen dài 0,2346 micromet có tỉ lệ gữa các loại nu G =1,5T

  a. Xác định số nu mỗi ;oại của gen

  b. Khi gen bị đột biến chuỗi polipeptit có 230 axit amin, có thêm 2 axit amin mới và gen tăng lên 7 liên kết H < xác định dạng đột biến của gen >

  c. Khi gen sau đột biến nhân đôi 4 đợt thì numt mỗi loại tăng, giảm bao nhiêu so với gen chưa đột biến.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  2 gen đều có chiều dài là 5100A°. Gen 1 có 4050 Liên kết hiđrô. Gen 2 có tỉ lệ từng loại nu bằng nhau. 1 phân tử ARN được tổng hợp từ 1 trong 2 gen trên có 35%U, 10%X

  a, Tính số lượng từng loại nu của mỗi gen

  b, Tính số lượng từng loại nu trên phân tử ARN

  Mình đang cần gấp, ai biết giải giúp mình thật chi tiết nhé, mai mình kiểm tra r!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  Một gen dài 0,306 micromet. Mạch 1 có 90 A và 180 G. Phân tử mARN được tổng hợp từ gen đó có 270 U.

  a) Tính số lượng và tỉ lệ phần trăm từng loại đơn phân của gen.

  b) Tính số lượng và tỉ lệ phần trăm từng loại đơn phân của mARN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  ADN có tổng số lượng nu là 15000 nu, tổng số liên kết hidro là 19500

  a,tính A,T,G,X

  b,Tính khối lượng của ADN

  c,Tính chiều dài của ADN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng

  1. 1 gen có hiệu số giữa A và G có 25%. Biết A=750. Tính tỉ lệ và số lượng nu của gen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh duy

  Một phân tử ADN có l =1,02mm

  A Tính số N của phân tử ADN

  B Tính số N mỗi loại biết A=10% tổng số N

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Choco Choco

  Một gen có cấu trúc ở sinh vật nhân chuẩn có chiều dài 5865A0 . Tỉ lệ các loaị nucleotit trên mạch mã gốc A:T:G:X bằng 2:3:1:4 . Sự tổng hợp một phân tử protein từ phân tử mARN nói trên cần phải điều đến 499 lượt tARN .

  a) Hãy tính số lượng nucleotit mỗi loại trên cấu trúc .

  b) Khi tổng hợp 1 phân tử mARN môi trường cần phải cung cấp mỗi loại ribonucleotit là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  Bài 1: Một gen có 3000N có G= 30%. Trên mạch của gen có T1 = 20%, G1 = 30%

  A) tính L, tỉ lệ % và số lượng từng loại N trên cả gen

  B) Tính số lượt từng loại N trên mỗi mạch đơn của gen

  Giúp mình với, mình đang cần gấp. Cảm ơn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Trang

  Một phân tử ADN có A>G và A² + G² = 17%

  Hãy tính % từng loại Nu trong phân tử ADN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Long lanh

  Một phân tử ADN có số nu X=180000 chiếm 20% tổng số Nu. Tính số lượng của từng lại nu trong phân tử ADN đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  Mọi người giải giúp mình với ạ mai mình kiểm tra rồi T.T Cho một đoạn gen có chiều dài 3040 A° có hiệu số nuclêôtit loại A với nuclêôtit không bổ sung là 20% tổng số nuclêôtit của gen.

  a) tính số nuclêôtit từng loại của đoạn gen trên .

  b) tính số vòng xoắn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyen Ngoc

  quá trình tự nhân đôi xảy ra ở:

  A. bên ngoài tế bào B. bên ngoài nhân

  C. trong nhân tế bào D. trên màng tế bào

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  Một gen ở sinh vật nhân thực có 3900 liên kết hiđrô và có 900 nuclêôtit loại guanin. Mạch 1 của gen có số nuclêôtit loại ađênin chiếm 30% và số nuclêôtit loại guanin chiếm 10% tổng số nuclêôtit của mạch. số nuclêôtit mỗi loại ở mạch 1 của gen này là bao nhiêu?

  (cô và các anh chị giải giúp em với em đang cần gấp ak)yeu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  Giúp mk vs chìu thi r. Câu 1 a) một gen có tỉ lệ phần trăm timin 30%. Tính tỉ lệ phần trăm các Nucleotic còn lại của gen? b) viết đoạn ARN được tổng hợp ở mạch 2 của đoạn gen A sau đây. Biết rằng đoạn gen A trên mạch 1 có trình tự nucleotit: -A-T-G-G-T-T-X-X-T-A-

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  ADN có 2 gen

  - trên 1 mạch của gen I có A=15%, T=25%, có 3900 liên kết H

  - Gen II dài 2550 Aangtong, có tỉ lệ từng loại Nu trên mạch 2: A = T:2 = G:3 = X:4

  a. xđ số lượng và tỉ lệ từng loại Nu của mỗi gen

  b. số lk H và lk hóa trị của đoạn ADN trên

  giúp mk nhé. thanks

  fb: Nguyễn Huyền Trang (Trang Phết) (avatar là u23 VN)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương

  ÂCâu 1:motjootj gen dài 0,816 micromet và hiệu giữa A và 1 Nu khác là 15%

  trên mạch 1 có%A +%G=50%, hiệu giữa A và G-10%, tỉ lệ TX là 3:3

  a. tính tỉ lệ % và số Nu từng loại của gen

  b. tính tỉ lệ % vầ số Nu từng loại trên mỗi mạch của gen.

  Câu 2: một gen quy định cấu trúc 1 peptit gồm 598aa. tỉ lệ A/G là 4:5

  a. tính chiều dài của gen

  b. tính số lượng từng loại do MT nội bào cung cấp khi gen tự sao 6 đợt

  c. do đột biến cặp A-T thay bằng G-X, số liên kết H thay đổi như thế nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Bài 1: XĐ tỉ lệ % các loại Nu trong ptu ADN biết ADN có TL giữa các loại Nu \(\dfrac{A+T}{G+X}\)= \(\dfrac{1}{7}\)

  Bài 2: XĐ tỉ lệ % các loại Nu trong ptu ADN biết ADN có TL giữa 2 loại Nu = \(\dfrac{1}{7}\) . Biết số Nu loại A bé hơn loại Nử kia

  Bài 3: XĐ tỉ lệ % các loại Nu trong ptu ADN biết ADN có tích giữa 2 loại Nu không bổ sung là 6%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  khối lượng 6,6.10^-12gam hàm lượng ADN trong nhân tế bào 2n của loài:

  A. Ruồi giấm C. TINH TINH

  B. NGƯỜI D. CÀ CHUA

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  một phân tử adn dài 0,051 micromet.xác định số lượng nucleeotit và số vòng xoắn của phân tử ADN đó. Cho bết dố nucleotit loại Adeninchieems 30% tổng số nucleotit, hãy tính số lượng mỗi nucleotit từng loại, cho biết 1 micromet=10^4 A

  giúp mk nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến

  Hai phân tử ADN có chiều dài 4080 A0. Phân tử thứ nhất có tỉ lệ giữa A với 1 loại nu khác là 1,5. Phân tử thứ 2 có tổng G và 1 loại nu khác là 60%.

  a,Tính số lượng từng loại nu của mỗi gen. Tính số lượng liên kết hiđrô của mỗi gen.

  b, Dựa vào kết quả trên hãy dự đoán phân tử nào bền vững hơn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  Cho hai gen 1 và 2 có chiều dài bằng nhau trong đó:

  Gen 1 có: A-G=100 nu

  Gen 2 có: G-A=100 nu

  Biết rằng tổng số liên kết hidro của hai gen là 7500 liên kết.

  Trên mạch 1 của gen 1 có tỉ lệ các nu A:T:G:X=1:2:3:4

  a. Tính số nu mỗi loại của hai gen trên

  b. Nếu gen 1 tiến hành nhân đôi 3 đợt, mỗi gen con tạo thành đều cho phiên mã 5 đợt thì tổng số ribonucleotit do môi trường cung cấp cho toàn bộ quá trình phiên mã trên là bao nhiêu? (giải sử mạch 1 là mạch gốc của gen đó)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh

  Giải bài tập:

  1/ Chiều dài của 1 phân tử ADN là 0,408 micromet và có số Nu loại G bằng 35% :

  a) Tính tổng số Nu và số vòng xoắn, khối lượng của phân tử ADN trên.

  b) Xác định số lượng và tỉ lệ từng loại Nu của phân tử ADN trên.

  2/ Một gen có 1950 liên kết hiđrô, có G= 450 và chiếm tỉ lệ 30% Tổng số Nu

  a) Tính chiều dài phân tử ADN micromet?

  b) Số Nu mỗi loại của phân tử ADN là bao nhiêu?

  c) Tính số chu kỳ xoắn của phân tử ADN trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Câu 33: Khi nói về quá trình nhân đôi có các phát biểu sau:

  1.Quá trình nhân đôi ADN có sự tham gia của 5 loại nucleotit

  2.Ở sinh vật nhân sơ mỗi phân tử ADN con có một mạch polinucleotit mới trong đó gồm cả đoạn được tổng hợp liên tục và đoạn Okazaki được tổng hợp gián đoạn

  3.Các gen nằm trên các NST khác nhau có số lần nhân đôi khác nhau và số lần phiên mã thường khác nhau

  4.Trong một chạc chữ Y hai mạch mới đều được tổng hợp theo chiều 5’ – 3’

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đan Nguyên

  Một gen có cấu trúc chiều dài 4080 A° có hiệu số giữa nu loại X với 1 loại nu khác bằng 240 nu. Mạch đơn thứ nhất của gen có 360 nu loại T và số nu loại X chiếm 40% số nu của mạch. Hãy xác định:

  1) Tỉ lệ % và số lượng của từng loại nu của gen.

  2) Tỉ lệ % và số lượng của từng loại nu của mỗi mạch đơn của gen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyen Ngoc

  Câu 16. Một phân tử mARN nhân tạo, có 3 loại nucleotit với các tỉ lệ tương ứng A:U:X=5:4:1. Tỉ lệ bộ ba chứa đủ 3 loại nu trên là:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hành thư

  Câu 13. Người ta cho 8 vi khuẩn Ecoli có ADN vùng nhân đánh dấu N15 nuôi trong môi trường N14, sau 3 thế hệ người ta tách toàn bộ vi khuẩn con chuyển sang nuôi môi trường N15. Sau một thời gian nuôi cấy gười ta thu được tất cả 1936 mạch đơn ADN chứa N15. Tổng số phân tử ADN kép vùng nhân thu được cuối cùng là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan

  Một mạch của gen có số lượng từng loại nucleotit A,T,G,X theo thứ tự lần lượt chiếm tỉ lệ 1 : 1,5 : 2,25 : 2,75 so với tổng số nu của mạch. Gen có chiều dài 0,2346micromet. Số liên kết hidro của gen là bn ?

  Các bạn giải giúp mk bài này vsleuleuthanks

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)