AMBIENT

Tính %Nu, H biết L = 5100Å, %A1 + %T1 = 60% và %X2 - %G2 = 10%

bởi Trần Thị Trang 28/09/2018

Câu hỏi của bạn Hải Bùi: Một gen ở tế bào nhân sơ dài 5100A^o có tổng số phần trăm của A và T ở mạch 1 chiếm 60 % số nu của mạch có hiệu số phần trăm ở mạch 2 giữa X với G bằng 10% và tỉ lệ phần trăm của A gấp 2 lần tỉ lệ của G . xác định tỉ lệ phần trăm của từng loại nu của gen ? xác định số H của gen ? xđ số nu trên 2 mạch đơn của gen

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • @Hải Bùi em xem đáp án ở đây nha!

  + Số nu của gen là 3000 nu

  + Mạch 1 có: %A1 + %T1 = 60% \(\rightarrow\) %G1 + %X1 = 40% (1)

  + Mạch 2 có: %X2 - %G2 = 10% = %G1 - %X1 (2)

  + Từ 1 và 2 ta có: %G1 = 25% = %X2, %X1 = %G2 = 15%

  + Mà %A2 = 2%G2 = 30% = %T1 \(\rightarrow\) %A1 = %T2 = 60% - 30% = 30%

  + % mỗi nu của gen là:

  %A = %T = (%A1 + %A2) / 2 = (30% + 30%) /2 = 30%

  %G = %X = (%G1 + %G2)/2 = (25% + 15%)/2 = 20%

  + Số nu mỗi loại của mạch là: A = T = 30% x 3000 = 900 nu

  G = X = 20% x 3000 = 600 nu

  2A + 3G = 3600nu

  + Số nu mỗi loại của mạch em tính theo % đã tìm được ở trên nha!

  bởi Nguyễn Huayuan 28/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>