ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về ADN và bản chất của gen - Sinh học 9

Nếu các em có gì còn khó khăn nào về các vấn đề liên quan đến ADN và bản chất của gen thì các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao về ADN và bản chất của gen cộng đồng sinh học cuả HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (450 câu):

 • Mai Vàng Cách đây 3 tháng

  A. Bên ngoài tế bào

  B. Bên ngoài nhân

  C. Trong nhân tế bào

  D. Trên màng tế bào

  04/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  My Hien Cách đây 3 tháng

  A. Chủ yếu trong nhân tế bào, tại NST

  B. Tại một số bào quan chứa ADN như ty thể, lạp thể

  C. Tại trung thể

  D. Tại ribôxôm 

  04/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • My Hien Cách đây 3 tháng

  A. Chủ yếu trong nhân tế bào, tại NST

  B. Tại một số bào quan chứa ADN như ty thể, lạp thể

  C. Tại trung thể

  D. Tại ribôxôm 

  04/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Thuy Cách đây 3 tháng

  A. Kì trung gian

  B. Kì đầu

  C. Kì giữa

  D. Kì sau

  03/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bao Chau Cách đây 3 tháng

  A. Trạng thái sợi kép.

  B. Trạng thái sợi đơn.

  C. Trạng thái đóng xoắn. 

  D. Trạng thái sợi mảnh chưa xoắn.

  04/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hoài Thương Cách đây 3 tháng

  A. 1200 - 3000 nucleotit.

  B. 1300 - 3000 nucleotit.

  C. 1400 - 3200 nucleotit.

  D. 1200 - 3600 nucleotit.

  03/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sasu ka Cách đây 3 tháng

  Quá trình tự nhân đôi từ gen B đã diễn ra liên tiếp 3 đợt. Số nucleotit từng loại trong tổng số gen mới được tạo thành ở đợt tự nhân đôi cuối cùng là bao nhiêu ?

  A. G = X = 1940 nucleotit, A = T = 7660 nucleotit.

  B. G = X = 1960 nucleotit, A = T = 7640 nucleotit.

  C. G = X = 1980 nucleotit, A = T = 7620 nucleotit.

  D. G = X = 1920 nucleotit, A = T = 7680 nucleotit.

  03/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Bảo An Cách đây 3 tháng

  A. 1200

  B. 1800

  C. 2400

  D. 3000

  03/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hiền Cách đây 3 tháng

  A. Bản chất của gen là một đoạn của phân tử ADN chứa thông tin di truyền

  B. Bản chất của gen là có khả năng tự nhân đôi

  C. Bản chất của gen là một đại phân tử gồm nhiều đơn phân

  D. Cả A và B

  03/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo Bo Cách đây 3 tháng

  A. số lượng các loại nuclêôtit.

  B. thành phần các loại nuclêôtit.

  C. trật tự xắp xếp của các nuclêôtit.

  D. cấu trúc không gian của ADN.

  04/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhi Cách đây 3 tháng

  A. NST ờ trạng thái co xoắn tối đa

  B. NST bắt đầu co xoắn lại

  C. NST ở dạng sợi mảnh dãn xoắn

  D. NST bắt đầu tháo xoắn và bắt đầu duỗi ra.

  03/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nhi Nhi Cách đây 3 tháng

  A. các axit amin tự do trong tế bào. 

  B. các nulêôtit tự do trong tế bào

  C. các liên kết hiđrô.

  D. các bazơ nitrơ trong tế bào.

  03/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thùy trang Cách đây 3 tháng

  A. Bổ sung và bán bảo toàn

  B. Khuôn mẫu. 

  C. Bán bảo toàn. 

  D. Đa phân

  04/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Anh Cách đây 3 tháng

  A. Sự tham gia xúc tác của các enzim

  B. Nguyên tắc bổ sung

  C. Sự tham gia của các nucleotid tự do trong môi trường nội bào

  D. Cả 2 mạch của ADN đều làm mạch khuôn

  04/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thúy Vân Cách đây 3 tháng

  A. T mạch khuôn

  B. G mạch khuôn

  C. A mạch khuôn

  D. X mạch khuôn

  03/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thùy trang Cách đây 3 tháng

  A. Hai ADN mới được hình thành sau khi nhân đôi, hoàn toàn giống nhau và giống với ADN mẹ ban đầu.

  B. Hai ADN mới được hình thành sau khi nhân đôi, có một ADN giống với ADN mẹ còn ADN kia có cấu trúc đã thay đổi.

  C. Trong 2 ADN mới, mỗi ADN gồm có một mạch cũ và một mạch mới tổng hợp.

  D. Sự nhân đôi xảy ra trên 2 mạch của ADN trên hai hướng ngược chiều nhau.

  04/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Trang Cách đây 3 tháng

  A. Một mạch của ADN là khuôn của ADN mẹ mạch kia được tạo bởi các nucleotit tự do

  B. Trong 1 ADN có 1 ADN cũ, 1 ADN mới

  C. Ý A,B đúng

  D. Mỗi mạch của ADN con có 1/2 nguyên liệu cũ, 1/2 nguyên liệu mới

  03/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Cách đây 3 tháng

  A. Phân tử ADN con được đổi mới so với ADN mẹ

  B. Phân tử ADN con giống hệt phân tử ADN mẹ

  C. Phân tử ADN con dài hơn phân tử ADN mẹ

  D. Phân tử ADN con ngắn hơn nhiều so với phân tử ADN mẹ

  04/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bảo khanh Cách đây 3 tháng

  A. Mỗi ADN mẹ tạo ra 1 ADN con khác với nó

  B. Mỗi ADN mẹ tạo ra 2 ADN con giống hệt nhau

  C. Mỗi ADN mẹ tạo ra 2 ADN con khác nhau 

  D. Mỗi ADN mẹ tạo ra nhiều ADN con khác nhau

  03/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Minh Thắng Cách đây 3 tháng

  A. Cả 2 mạch đều nhận từ ADN mẹ

  B. Cả 2 mạch đều được tổng hợp từ các nuclêôtit của môi trường nội bào

  C. Có 1 mạch nhận từ ADN mẹ

  D. Có nửa mạch được tổng hợp từ các nuclêôtit của môi trường ngoại bào

  04/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Thị Trinh Cách đây 3 tháng

  A. đưa đến sự nhân đôi của ti thể.

  B. đưa đến sự nhân đôi của NST.

  C. đưa đến sự nhân đôi của trung tử.

  D. đưa đến sự nhân đôi của lạp thể.

  04/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoang Viet Cách đây 3 tháng

  A. Luôn dài bằng nhau

  B. Chi phân bố ở một vị trí

  C. Chỉ nằm ở hai đầu của phân tử ADN, đoạn giữa không có

  D. Phân bố dọc theo chiều dài của phân tử ADN

  04/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ban Mai Cách đây 3 tháng

  A. Trực tiếp chuyển thông tin di truyền ra khỏi nhân.

  B. Lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền

  C. Tổng hợp prôtêin.

  D. Truyền đạt thông tin qúy định cấu trúc prôtêin cần tổng hợp.

  04/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Tuyet Cách đây 3 tháng

  A.  Số lượng và khối lượng ADN không thay đổi qua giảm phân.

  B. ADN có trình tự các cặp nuclêôtit đặc trưng cho loài.

  C. ADN có khả năng tự sao theo đúng khuôn mẫu.

  D. ADN nằm trong bộ nhiễm sắc thể đặc trưng mỗi loài sinh vật.

  03/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tường Vi Cách đây 3 tháng

  A. ARN

  B. Axit nuclêic 

  C. Prôtêin

  D. ADN

  03/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1