AMBIENT

Bài tập 2 trang 39 SBT Sinh học 9

Giải bài 2 tr 39 sách BT Sinh lớp 9

Gen B dài 5100 \({A^0}\), có A + T = 60% số nuclêôtit của gen.

1. Xác định số nuclêôtit của gen B?

2. Số nuclêôtit từng loại của gen B là bao nhiêu?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

1. Áp dụng công thức: \(L = \frac{N}{2} \times 3,4\)

Số Nu của Gen B dài 5100 \({A^0}\) là N= 3000 nuclêôtit

2. A = T = 900; G = X = 600

Theo nguyên tắc bổ sung ta có:  A = T mà A + T = 1800, suy ra A = T = 900, G = X = 600

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 39 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>