YOMEDIA
UREKA

Bài tập 2 trang 39 SBT Sinh học 9

Giải bài 2 tr 39 sách BT Sinh lớp 9

Gen B dài 5100 \({A^0}\), có A + T = 60% số nuclêôtit của gen.

1. Xác định số nuclêôtit của gen B?

2. Số nuclêôtit từng loại của gen B là bao nhiêu?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

1. Áp dụng công thức: \(L = \frac{N}{2} \times 3,4\)

Số Nu của Gen B dài 5100 \({A^0}\) là N= 3000 nuclêôtit

2. A = T = 900; G = X = 600

Theo nguyên tắc bổ sung ta có:  A = T mà A + T = 1800, suy ra A = T = 900, G = X = 600

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 39 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Đặng Ngọc Trâm

  1 gen có tổng nu=3000, tổng số nu liên kết là 3900. Tính

  a) số nu mỗi loại của gen

  b) khi gen trên tự nhân dôi một số lần thì môi trường nội bào cung cấp số nu loại G la 13500. Ting1 số lan tự nhân dôi của gen trên và số nu mỗi loại môi trường cung cấp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van

  một gen cấu trúc vi khuẩn ÀI 0.4080 MICROMET có A+T=30 số nu gen . tính số lượng từng loại nu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thúy

  Trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng có chứa 1 cặp gen dị hợp Bb, mỗi alen đều dài 5100A. Gen B có tổng số liên kết hidro là 3600 liên kết, gen b có hiệu số % nuclêôtít loại Ađênin với 1 nuclêôtít không bổ sung với nó bằng 30%. a)Tính số nuclêôtít từng loại trong mỗi gen
  b) Khi cho cá thể có kiểu gen trên tự thụ phấn thì số nuclêôtít mỗi loại trong từng kiểu tổ hợp ở hợp tử là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho
  một gen có m = 702000dVc mạch 1 có a1 :t1:g1:x1 = 2:1:3:4 tính số lượng và tỉ lệ phần trăm của từng loại nu trên từng mạch của cả gen
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên

  1 đoạn mạch ADN mẹ có L=499.8A(độ) do tác động của tia tử ngoại đọa mạch ADN nêu trên mất 3 cặp nu liên tiếp số 1.2 và 3

  a) chiều dài đoạn ADN bị đột biến là bao nhiêu ?

  b) đonạ ADN bị đột biến quy định tổng hợp chuỗi axit amin có bao nhiêu axit amin

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  Một gen có chiều dài 4080 angston. Hiệu số giữa nucleotit loại G với loại nucleotit khác không bổ sung với nó trong gen bằng 380. Trên mạch khuôn của gen có nucleotit loại T = 120, mạch không làm khuôn có X = 320. Xác định số nucleotit mỗi loại của gen và của mARN được tổng hợp từ gen trên.

  P/s: Mong mọi người giúp đỡ! Chân thành cảm ơn :))

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hoàng duy

  2 gen có cùng chiều dài là 4080A0

  a) Gen thứ nhất có 3120 LK hidro mạch 1 có A=120 G=480 Tính số lượng từng loại ribonumôi trường cung cấp cho gen biết sao mã 1 lần

  b) Gen thứ 2 có A-G = 20% Trên mạch gốc có A= 300 và G= 210. Trong quá trình sao mã của gen môi trường cung cấp 1800 U:

  +) tính số lượng từng loại ribonu của ARN

  +) xác định số lần sao mã

  +) tính số lượng từ loại ribonu môi trường cung cấp để phục vụ cho quá trình sao mã của gen.

  Help me với ạ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  1 gen có 1200 nu, tổng số ARN có tỉ lệ giữa các ribonucleotit X:U:A:G = 4:3:2:1. Cả quá trình tổng hợp ARN của gen đã cần môi trường nội bào cung cấp 3000 ribonucleotit tự do. Xác định:

  a) Số phân tử ARN được tổng hợp

  b) Số ribonucleotit mỗi loại môi trường đã cung cấp cho quá trình trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  Một gen có 20 vòng xoắn, Có Nu loại A chiếm 20% trong Nu của gen, gen nhân đôi 3 lần, mỗi gen con tổng hợp 1 ARN:

  a, Số Nu của gen.

  b, Số Nu của mỗi loại gen.

  c, Số Nu của ARN.

  d, Số phân tử ARN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy

  Một phân tử ADN có chiều dài 5100 A

  a, hãy tính tổng số nucleotit của phân tử ADN trên

  b, cho biết trong phân tử này có số nucleotit loại A bằng 960, tìm số nucleotit các loại con lại.

  CÁC BẠN GIẢI GIÙM MÌNH VỚI Ạ .CÁM ƠN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  1 phân tử ADN dài 6120A, hiệu số Avới 1 Nu khác là 200.

  a) tính khối lượng phân tử ADN.

  b) trong mạch 1 của ADN có A-T=200, G=600.Tính số lượng các loại Nu trong từng mạch đơn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong

  Trong một dung dịch có 3 loại nucleotit A, T, G. Từ 3 loại Nucleotit này, người ta tổng hợp được 1 phân tử ADN xoắn kép. Phân tử ADN xoắn kép này sẽ có những loại đơn phân nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tieu Dong

  Bài 5: Cho biết bộ gen của 1 loài động vật có tỉ lệ A + T / G+X = 1,5 và có 3.109 cặp nucleotit. Tính số lượng từng loại nucleotit và tổng số liên kết hidro có trong bộ gen của loài đó.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  Câu1:

  1: Cho một đoạn mARN có trình tự như sau:

  5'-UUA-AAU-AXG-AAX-GXX-3'

  a, Viết cấu trúc đoạn gen tổng hợp nên phân tử mARN trên khi biết mạch 2 là mạch gốc

  b, Viết trình tự các bộ ba trên tARN tương ứng từ mARN trên?

  2,ADN có cấu trúc như thế nào để đảm bảo lưu trữ thông tin di truyền bền vững?

  Câu 2:

  Ở người 2n=46, có 1 tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp 4 lần. Các tế bào con sinh ra giảm phân bình thường.

  1,Nếu là nữ: có bao nhiêu giao tử cái (trứng) được tạo ra? Mỗi giao tử chứa bao nhiêu NST? NST giới tính trong giao tử đó là NST nào?

  2. Nếu là nam: có bao nhiêu giao tử đực (tinh trùng) được tạo ra? Mỗi giao tử chứa bao nhiêu NST? NST giới tính trong giao tử đó là NST nào?

  3.. Do sự kết hợp ngẫu nhiên giữa một giao tử đực và một giao tử cái trong quá trình thụ tinh thì hợp tử tạo ra có bao nhiêu NST và chứa cặp NST giới tính nào?

  Câu 3: Ở lúa tính trạng thân cao là trội hoàn toàn so với thân thấp. Hãy nêu cách để kiểm tra cây lúa mang tính trạng thân cao là thuần chủng hay không thuần chủng?

  Câu 4: Ở cà chua, gen trội A quy định thân cao, gen lăn a quy định thân thấp, gen trội B quy định quả tròn và gen lặn b quy định quả bầu dục.Hai cặp gen này nằm trên hai cặp NST tương đồng khác nhau

  1, Xác định kiểu hình của bố mẹ để ngay F1 có sự phân ly tính trạng theo tỉ tệ : 1:1:1:1

  2, Không cần lập sơ đồ lai hãy xác định kết quả tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình của phép lai sau: AaBbxAaBb

  Câu 5: Gen B dài 4080A và có hiệu số giữa Adenin với một loại nu khác là 10%. Trên mạch gốc của gen có 15% Adenin cà 30%Guanin

  1, Tính tỉ lệ % và số lượng từng loại nu của genB

  2, Tính số lượng từng loại ribonu của phân tử mARN tổng hợp từ gen B

  3, Gen B đột biến thành gen b, gen b ngắn hơn gen B 10,2A và số liên kết H ít hơn của gen B là 8 liên kết

  -Xác định dạng đột biến trên

  - Xác định số nu từng loại của gen b

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Goc pho

  một gen có chiều dài 469,2 namomet và có 438 cặp A-T. Tỉ lệ phần trăm của từng loại nu trên gen là bao nhiêu?

  các bạn giải giúp mk vs plshihi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Một phân tử ADN có Nu loại 1=600NU,X=2T
  a,Tính số Nu còn lại trong phân tử ADN
  b,Tính tổng số Nu trong phân tử ADN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hoàng duy

  ở cà chua , gen A quy định cà chua đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định cà chua quả vàng

  a, Cho cà chua quả đỏ thuần chủng lai với cà chua quả vàng. Viết sơ đồ lai từ P đến F2

  b, Khi cho cà chua quả đỏ F2 tự thụ phấn thu được kết quả như thế nào?

  c, Gen A và a đều dài 5100 A. gen A có 3900 liên kết hidđro, gen a có hiệu số giữa A với G bằng 20% số Nu của gen. Tìm số lượng mỗi loại nu trong kiểu gen Aa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo

  Một gen có số liên kết photphodieste là 3998, tỉ lệ phần trăm của A là 15% . Phân tử ARN có X =150, A=240

  a) Tìm tỉ lệ % từng loại Nu của gen và trên từng mạch của gen?

  b) Tìm số lượng aa của phân tử pro tổng hợp từ gen trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  Một gen có khối lượng phân tử 900.000dvC, trong đó A = 1050 Nu. Mạch 1 của gen là mạch mã gốc và có tỉ lệ các loại Nu như sau: A=1/2T = 1/3G=1/4X.

  a) tìm số lượng Nu từng loại của gen?

  b) Chiều dài gen bằng bao nhiêu um

  c) Tìm số lượng Nu từng loại của mạch 1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương

  Câu 2:Gen B có chiều dài 0,51 um bị đột biến thành gen b.Gen b có chiều dài hoen gen B là 3,4 Ăngxtơrông.

  a)Xác định dạng đột biến và cho biết tên gọi cụ thể của dạng đột biến nói trên.

  b)Tính khối lượng phân tử của gen b,biết khối lượng phân tử trung bình là 300 đv C.

  c)Tại sao đột biến gen lại có hại cho bản thân sinh vật?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  1/ Hai gen đều có số liên kết Hiđro bằng nhau là 2760 liên kết. Gen 1 có 840 Ađênin (A). Gen 2 có 480 Ađênin (A). Hãy cho biết gen nào dài hơn và dài hơn bao nhiêu?

  2/ Một gen dài 4080 \(A^o\) có 30% T. Trên mạch 1 có 240 A, trên mạch 2 có 280 X. Xác định:

  a) số lượng từng loại Nu của gen và số liên kết Hiđro

  b) Tỉ lệ % từng loại Nu trên mỗi mạch đơn

  MẤY BN ƠI GIÚP MK VS!!! MK SẼ TICK CHO!!!! CẢM ƠN TRC!!!!!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Truc Ly

  Câu 2 : Giải thích tại sao 2 ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống ADn mẹ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thúy ngọc

  Gen D có 186 Nu loại G và có 1068 liên kết H.Gen đột biến d hơn gen D 1 liên kết H,nhưng chiều dài của 2 gen bằng nhau.

  a)Đây là dạng đột biến nào và liên quan đến bao nhiêu cặp Nu.

  b)Xác định số lượng từng loại Nu trong gen D và gen d.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  1 trên 1 mạch có A1=200,G1=400 còn trên mạch 2 của gen có A2=400,G2=500

  a tìm tổng nu của gen tỉ lệ % và số lượng từng loại nu trên mỗi mạch ddơn của gen

  b chiều dài

  c tim khối lượng phân tử của gen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  trong moi phân tử ADN con đc trào ra từ sư nhân đối thì

  Â:cả 2 mạch đều nhận từ ADN me

  B:cả 2 mạch đều tổng hợp nucleotit của môi trường

  C:có 1 mạch nhận từ ADN mẹ

  Đ:có nửa mạch đc tổng hợp nucleotit của môi trường

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  một gen có A/G=2/3 và số nu trên 1 mạch của gen 1200 nu. Tính số lượng và tỉ lệ % từng loại nu của gen

  giai zùm nhenk

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan

  một gen dài 0,3060µm, chứa 2400 liên kết hidro khi tiến hành sao mã để tổng hợp 1 phân tử mARN đã đòi hỏi môi trường cung cấp số ribonucleotit loại U nhiều hơn loại A là 20, loại X nhiều hơn loại G là 160. hãy xác định:

  a) số nucleotit mỗi loại củ gen

  b) số ribonucleotit mỗi loại của phân tử mARN

  c) giả sử mạch là 1 mạch mang mã gốc thì số nucleotit mỗi loại trên mỗi mạch gen là bao nhiêu ? Biết A nối với T bởi 2 lien kết hidro, G nối với X bởi 3 liên kết hidro

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  một gen có A=20% và 3120 liên kết hidro trên mạch 1 của gen có A=30% trên mạch 2 có G=20%

  a) tính chiều dài và số lượng từng loại nucleotit của gen

  b) tính số lượng từng loại nucleotit trên các mạch của gen

  c) gen đó sao mã môi trường cung cấp 240 nucleotit loại A

  tính số lần sao mã của gen

  tính số nucleotit từng loại trên mARN do gen đó tổng hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

  Gen B có 480 nucleotit loai ađenin ; 720 nucleotit loại guanin .Gen B bị đột biến dạng thay một cặp A-T bằng một cặp G-X ;thành gen b .Số nucleotit mỗi loại của gen b là bao nhiêu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu

  Gen A có 4050 liên kết hidro và có hiệu số giữa nu loại G với 1 loại nu khác là 20%. Gen A đột biến thành gen a làm chiều dài gen đột biến tăng thêm 3,4 A° và liên kết hidro tăng thêm 3. Xác định số nu mỗi loại trong gen a.

  Giúp Dôn với mấy bạnnnn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận

  một đoạn phân tử ADN dài 0,32572μm va co 2534 liên kết hidro

  a, tính số lượng và thành phần phần trăm các loại nu

  b,tính khối lượng nguyên tử của phân tử ADN cho biết mNU=300vDc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Hà

  1) 1 loài có bộ NST lưỡng bội(2n). do tác nhân lý hóa của môi trường đã hình thành các dạng đột biến 4n và 3n.

  a) hãy cho biết sự hình thành các thể đột biến trên do rối loạn cơ chế phân li NST trong quá trình nguyên phân hay giam phân.

  b) giải thích và viết sơ đò hình thành thể đa bội 4n (viết theo n)

  2) 1 gen cấu trúc dài 5100A, có X=15% số nu của gen. sau đột biến, gen có 1048A và 449X.

  a) xác định dạng đột biến

  b) so sánh chiều dài gen đột biến so với chiều dài gen trước lúc đột biến

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyen Ngoc

  Cho 1 đoạn phân tử ADN có A = 80%= 450 nu

  a> Xác định số lượng tỉ lệ % của các nu còn lại của Gem

  b > Cho mạch ADN

  _A_T_X_G_G_T_A_X_A_

  + Hãy viết mạch bổ sung

  + Hãy viết mARN được sao mã từ mạch BS của GEN

  + Xác định số axit amin được phiê mã từ mARN

  c> tính chiều dài tổng số của gen và mARN

  d> xác định số lượng nu mỗi loại của ghen sau khi phân tử ADn con sau 3 lần tự nhân đôi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyen Ngoc

  1. Một gen ở vi khuẩn có 3600 liên kết hidro, tỉ lệ\(\dfrac{A+T}{G+X}\)=1,5

  Hãy xác định số lượng từng loại nucle otit cua gen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  1 gen có chiều dài 0,357 um. Hãy tìm số nu mỗi loại của gen trong mỗi trường hợp sau

  a) Số nu loại A nhiều hơn loại khác là 10% tổng số nu của gen

  b) Tổng 2 loại nu bằng 90% tổng số nu của gen (A<G)

  c) Tích % A và 1 loại nu khác nhóm bổ sung = 5,25% (T<X)

  BẠN NÀO GIÚP MÌNH VỚI CHIỀU NAY LÀ NỘP RỒI!!!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong

  Phân tử mARN có A =2U=3G=4X , M=27 nhân 10 mũ 4 đvC . Hãy tính số liên kết hóa trị trong mARN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  các bạn ơi, xin các bạn hãy giúp mình giải mấy bài này. xin chân thành cảm ơn. chúc các bạn luôn học tốt, học giỏi. làm ơn hãy giúp mình. một lần nữa xin cảm ơn

  Bài 1 : Một gen có 150 vòng xoắn và có hiệu số giữa adenin với một loại nucleotit khác bằng 10% số nucleotit của gen. Xác định :

  a. Chiều dài và phân tử lượng của gen.

  b. Số lượng từng loại nucleotit môi trường cung cấp cho gen nhân đôi 3 lần.

  Bài 2 : Một gen có 0.51μm và có hiệu số giữa adenin với một loại nucleotit khác bằng 350 nu. Xác định :

  a. Số vòng xoắn và phân tử lượng của gen.

  b. Số lượng từng loại nucleotit có trong các gen con được tạo ra, nếu gen nói trên nhân đôi 3 lần.

  Bài 3. Một gen có chiều dài 0,408 hiệu số giữa Nu loại A với một loại Nu khác là 450. Mạch 1 của gen có T1 = 10% số Nu của mạch, mạch 2 của gen có G2 = . Khi gen sao mã, môi trường nội bào đã phải cung cấp số ribôNu loại G = 450.

  Xác định:

  a) Số Nu mỗi loại trên từng mạch của gen.

  b) Mạch mang mã gốc và số lần sao mã của gen.

  c) Số ribôNu mỗi loại trong phân tử mARN tương ứng.

  Số ribôNu mỗi loại còn lại mà môi trường nội bào cung cấp cho gen hoàn tất quá trình sao mã

  Bài 4. Một gen có 120 chu kì xoắn. Phân tử mARN do gen đó sao mã có tỉ lệ các loại ribonucleotit rA : rU : rG : rX lần lượt là 4 : 3 : 2 : 1. Xác định:

  a. Số lượng từng loại nucleotit của gen.

  b. Gen nhân đôi 3 lần, mỗi gen con tạo ra sao mã 1 lần. Hãy cho biết số lượng từng loại ribonu môi trường cung cấp cho quá trình sao mã của gen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị An

  B1một chuỗi axit amin hoàn chỉnh có 398 axit amin

  a,1 phân tử mARN tổng hợp protein nói trên hoàn thành quá trình giải mã lấy từ môi trường 3990 axit amin. xác định số riboxom trượt trên phân tử mARN. biết rằng mỗi ribooxoom chỉ trượt trên phân tử 1 lần

  b, Phân tử mARN nói trên có các loại rN với tỉ lệ A:U:G:X=1:2:3:4. xác định số lượng nu mỗi lại trên mỗi mạch đơn của gen đã tổng hợp nên mARN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo

  Cho đoạn mạch ADN có trình tự sau:

  Mạch 1: -A-A-G-X-T-A-X-

  Mạch 2:-T-T-X-G-A-T-G-

  a) Hãy xác định trình tự các đơn phân của mạch ARN được tổng hợp từ mạch 1

  b) Cho đoạn mạch ARN -A-U-G-X-X-A-A-U-. Hãy xác định trình tự các nucleotic trong đoạn gen tổng hợp ra đoạn mạch ARN trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  5. Trên mạch thứ nhất của gen có 15% A và 25% T và tổng số G và X trên mạch thứ 2 của gen là 840 nu. Tính chiều dài của gen nói trên.

  6. Một gen có chứa 93 vòng xoắn và trên một mạch của gen có tổng số 2 loại A với T là 279 nu. Tính số liên kết hydro của các cặp G - X trong gen.

  7. Tên một mạch của gen có 30% X và 25% G. Nếu gen đó có 2295 liên kết hydro thì tổng số liên kết photphodieste của gen là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  1 phân tử ADN có A=20%=400 nu
  câu a,xác dinh so luong nu của moi loại còn lại
  câu b,là xác dịnh tỉ le % của moi loại còn lại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  Câu 10: Vì sao nói AND là cơ sở vật chất chủ yếu ở mức phân tử của hiện tượng di truyền?

  Câu 11: Nêu tó tắt những chức năng cơ bản của AND và NST để chứng minh rằng:

  a. AND là cơ sở vật chất DT ở mức phân tử.

  b. NST là cơ sở vật chất DT ở mức tế bào.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON