YOMEDIA

Địa Lý 9: Địa Lý Dân Cư

Địa Lý Dân Cư bao gồm nội dung về tình hình dân số các phương án tăng chất lượng dân số ở nước ta được Hoc247 biên soạn một cách ngắn gọn và súc tích các nội dung trên trong từng bài học và mỗi bài sẽ có các câu hỏi trắc nghiệm và giải bài tập SGK. Và đặc biệt sau mỗi chương sẽ có các phần ôn tập chương giúp các em củng cố kiến thức.

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON