YOMEDIA

Tính số Nu biết A1 = T1 = A2 và 2A + 3G = 2128

bởi thi trang 28/09/2018

1 gen có tổng số 2128 liên kết hiđrô trên mạch 1 của gen có số loại nu A= số nu loại T. Số nu loại G gấp 2 lần loại A. Số nu X gấp 3 lần số nu loại T.

a, Hãy xác định số nu trên mạch 1 của gen

b, Số nu loại A của gen

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • + Ta có số liên kết H của gen là 2A + 3G = 2128

  + Mạch 1 của gen có:

  A1 = T1 = A2

  G1 = 2A1

  X1 3T1 = 3A1 = G2

  + 2A + 3G = 2 (A1 + A2) + 3(G1 + G2) = 2(A1 + A1) + 3(2A1 + 3A1) = 19A1 = 2128 \(\rightarrow\) A1 = 112 nu

  \(\rightarrow\) Số nu mỗi loại của mạch 1 là:

  A1 = T1 = 112 nu; G1 = 2A1 = 224 nu, X1 = 3T1 = 336 nu

  + Số nu loại A của gen = A1 + A2 = A1 + T1 = 112 + 112 = 224 nu

  bởi Lê Ngọc Bảo Long 28/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA