AMBIENT

Tính hiệu suất thụ tinh biết 5 tế bào nguyên phân 4 lần và có 12.5% tế bào con thành tế bào trứng

bởi Nguyễn Hoài Thương 28/09/2018

Xét 5 tế bào sinh dục sơ khai cái đều nguyên phân 4 đợt , 12.5% tế bào con trở thành tế bào trứng. Quá trình thụ tinh tạo ra 6 hợp tử .tính hiệu suất thụ tinh của trứng

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • + Số TB con tạo ra sau 4 đợt nguyên phân là: 5 . 24 = 80 TB

  + Số trứng được tạo thành là: 80 . 12.5% = 10 trứng

  + Số hợp tử được tạo thành = số trứng được thụ tinh = 6

  \(\rightarrow\) hiệu suất thụ tinh của trứng là: 6/10 . 100 = 60%

  bởi Nguyễn Thị Thảo 28/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>