RANDOM

Bài tập 17 trang 43 SBT Sinh học 9

Giải bài 17 tr 43 sách BT Sinh lớp 9

Số nuclêôtit trung bình của gen là

A. 1200 - 3000 nuclêôtit.                               B. 1300 - 3000 nuclêôtit.

C. 1400 - 3200 nuclêôtit.                               D. 1200 - 3600 nuclêôtit.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17

 
 
 • Số nuclêôtit trung bình của gen là 1200 - 3000 nuclêôtit.        

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 43 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Ha Ku

  Một gen có chiều dài = 5100A0 và có 25% A. Trên mạch thứ nhất có 300 T1 và trên mạch thứ hai có 250 X2. Xác định:

  a, Số lượng từng loại nu của cả gen

  b, Số lượng từng loại nu của mỗi gen trên mạch

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Anh Hưng

  trên 1 mạch của gen có 25% guanin và 35% xitozin . Chiều dài của gen bằng 0,306 micromet . số lượng từng loại nu của gen bằng bn?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy

  Trên một mạch của gen có 150 A và 120 T và gen có 20% G. Số lượng từng loại Nu của gen là:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Viết Khánh

  Một gen dài 2550 A,có G+X=60% tổng số Nu của gen

  a) Xác định số Nu của gen đó

  b) số Nu từng loại của gen đó là bao nhiêu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  giải thích vì sao 2 phân tử ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống ADN mẹ?.Điều gì xảy ra khi phân tử ADN con được tạo raqya nhân đôi khác với phân tử ADN mẹ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  Giúp mk vs!

  Một đoạn ADN có 120 chu kỳ xoắn. Trên mạch đơn thứ nhất có 300 Nu loại adenin , trên mạch đơn thứ 2 có 240 Nu loại adenin và 260 Nu loại xitozin.

  a. Tính chiều dài của đoạn AND nói trên

  b. Tính số lượng Nu mỗi loại trên mạch 1 và của cả đoạn AND trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  1,ADN có M= 1400000 đvC , A=960 nu
  a, Tính tổng số lượng và tỉ lệ % từng loại nu
  b, Tính LADN

  2, Gen có L=0,408 um (mi-crômét?) và G=15%. Xác định số lượng và tỉ lệ của từng loại nu của gen. biết 1 um= 10^4

  3, 1 gen có 2700 liên kết H và có số nu loại X=480. Xác định :
  a, Số lượng từng loại nu của gen
  b, chiều dài của gen

  4, 1 gen có G-T= 140 nu liên kết H=2520
  a, xác định số lượng từng loại nu của gen
  b, chiều dài của gen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  Một phân tử ADN có Nu loại T=5000, chiếm 20% tổng số Nu của ADN

  A/ Tính tổng số Nu của phân tử ADN

  B/ Phân tử ADN đó dài bao nhiêu mm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien

  Một đoạn mạch 1 của AND có cấu trúc như sau

  Mạch 1: -A -G -T -A -T -X -

  1Hãy viết phân tử mARN Được tổng hợp từ đoạn mạch 1 của AND.

  2 biết số lượng Nu trong đoạn mạch 1 của AND: A =30; A +X=50. Hãy tính: số lượng Nu loại U và G trọng phân tử của mARN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Tại sao y học học di truyền học ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoai Hoai

  Gen B có 20% Adenin và 3120 liên kết video.Gen B bị đột biến điểm thành gen b .Khi cặp gen Bb nhân đôi liên tiếp 3 lần đã phá vỡ 43694 liên kết hidro.Trong quá trình này môi trường nội bào đã cung cấp 33614 nu tự do

  a. Tính số lượng từng loại nu của gen B

  b.xđ dạng đột biến trên.Giải thích

  c.Gen B nhân đôi liên tiếp 1 số lần ,tổng số gen con được tạo ra ở các lần nhân đôi là 62.biết rằng các gen có số lần nhân đôi bằng nhau. Xác định số lần nguyên phân của tế bào chứa gen B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach dang

  So sánh sự nhân đôi ADN và tổng hợp ARN?

  mn giúp mình vs......mai mình kt 1t r

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My

  Bài 2:Một gen dài 5100 Ăngxtơrông và có hiệu số giữa G với A=300Nu.Gen đó nhân đôi 2 lần .Hãy xác định.

  a)Số vòng xoắn và số lượng từng loại Nu của gen.

  b)Số Nu mỗi loại môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi.

  c)Gen sao mã 3 lần.Tính số Nu mà môi trường cung cấp cho quá trình sao mã.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Kim Ngan

  Một gen có A=240, G=3/4 A. Gen nhân đôi ba đợt liên tiếp.

  a, tính số gen con được tổng hợp

  b, tính số lượng từng loại nu môi trường cung cấp cho gen nhân đôi

  c, tính số liên kết H của gen bị phá vỡ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  gen A có L=4080 A0 ,G =360 nu .Gen A bị đột biến thành gen a . Gen a có số liên kết hiddro nhiều hơn gen A 1 liên kết

  a, Tính số lượng từng loại nucleotit của gen a

  b, xác định dạng đột biến

  c, tính tổng số nucleotit của gen a

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhat nheo

  gen B ở sinh vat nhân sơ có 2535 liên kết hydro và mạch 1 của gen có A= 25%, T = 15%. Gen bị đột biến thành geb b. Biết tỉ lệ A/G của gen b giảm 0,568% so với gen B và chiều dài của gen không thay đổi.Tính số Nu từng loại của gen B. xác định dạng đột biến gen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Trí

  Trên mạch 1 của phân tử ADN có A = 10%, T = 30%,G = 35%. Tính tỉ lệ phần trăm các loại nuclêôtit trên phân tử ADN đó.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Một gen có 1200 n( trong đó t= 2x)

  a, tính chiều dài và khối lượng của gen

  b, Tính số nu của mỗi loại, môi trường nội bào cung cấp khi gen tự sao 3 lần liên tiếp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Bảo Khánh

  Bài 1: Tổng số liên kết hoá trị trong gen là 2998, trong gen có G=2/3A

  1) Tìm số Nu từng loại có trong gen

  2) Tính số liên kết Hydro có trong gen

  3) Tính số chu kỳ xoắn và liên kết phân thử trong bình của gen.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  Bài 1 : Gen B có tổng số nucleotit là 3000, số liên kết hidro là 3500, gen này bị đột biến mất 6 nucleotit thành gen b. Biết khi gen B và b tự nhân đôi liên tiếp 3 lần, số nucleotit loại Ađênin môi trường cung cấp cho gen b ít hơn gen B là 14 nucleotit

  - Gen B gồm bao nhiêu chu kỳ xoắn?

  - Xác định chiều dài của gen B và gen b

  - Xác định số liên kết hidro của gen b

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  1 gen có cấu trúc 120 chu kì và hiệu giữa Nucleotit loại X vs 1 loại khác là 240 Nu, mạch 1 có 360 loại T và có Z chiếm 40% số nu của mạch. xác định tỉ lệ phần trăm và số lượng mỗi loại Nu trên từng mạch. tỉ lệ phần trăm và số lượng mỗi loại nu có trong 2 mạch.

  mong mọi ng giúp đỡ ạ!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Một phân tử ADN dài 0,306 μm và có 2160 liên kết hiđrô.
  a) Phân tử ADN này nhân đôi 2 lần liên tiếp để tạo nên các nhân tử ADN con. Xác định số lượng nuclêotit từng loại mà môi trường nội bào đã cung cấp để tạo nên các phân tử ADN con đó.
  b) Nếu sau k lần nhân đôi, trong tất cat các phân tử ADN con người ta xác định được tổng cộng có 55738 liên kết cộng hóa trị giữa các nucleotide, thì phân tử ADN trên đã nhân đôi bao nhiêu lần?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  a. Cấu trúc ADN và prôtêin khác nhau ở những điểm cơ bản nào? Những chức năng cơ bản của protein ?

  b. Sự khác nhau về cấu trúc và chức năng của ADN ; ARN và Protein .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Spider man

  a. Trình bày cấu tạo hoá học và cấu trúc không gian của ARN? Phân loại và chức năng của từng loại ARN? Vì sao mARN được xem là bản sao của gen cấu trúc?

  b. So sánh cấu trúc và chức năng của phân tử ADN và ­­m ARN?

  c. So sánh cơ chế tổng hợp ADN với ARN?

  d. ARN được tổng hợp dựa trên nguyên tắc nào? Nêu bản chất mối quan hệ gen® ARN?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien

  a. Mô tả sơ lược quá trình tự nhân đôi của ADN?

  b. Những nguyên tắc nào trong cơ chế tự nhân đôi của ADN đã bảo đảm cho phân tử ADN con có trình tự nuclêôtít giống phân tử ADN mẹ? Nêu ý nghĩa sinh học của quá trình nhân đôi ADN

  c. Nêu bản chất hoá học và chức năng của gen?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam

  a. ADN có những tính chất gì để thực hiện được chức năng lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền?

  b. Nguyên tắc bổ sung là gì? Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cấu trúc và cơ chế di truyền như thế nào?

  Hậu quả của sự vi phạm nguyên tắc bổ sung.

  c. Cấu trúc không gian của ADN? Hệ quả của nguyên tắc bổ sung được biểu hiện ở những điểm nào?

  Cảm ơn các bn nhiều.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Bảo Khánh

  a. Trình bày cấu trúc hoá học và cấu trúc không gian của ADN? Vì sao nói Tính đa dạng và tính đặc thù của ADN là cơ sở cho tính đa dạng và tính đặc thù của các loài sinh vật

  b. Nêu các yếu tố và cơ chế đảm bảo tính đặc trưng và ổn định của ADN ở mỗi loài sinh vật. Vì sao tính đặc trưng và ổn định của ADN chỉ có tính chất tương đối?

  c. Trình bày những dẫn chứng cơ bản để chứng minh ADN là cơ sở vật chất di truyền ở cấp dộ phân tử?

  d. Giả sử một mạch đơn ADN có tỉ lệ thì tỉ lệ này ở mạch bổ sung và trên cả phân tử là bao nhiêu?

  Cảm ơn mn đã giúp đỡ .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh

  So sánh quá trình tự sao của ADN và quá trình tổng hợp ARN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Một phân tử ADN có chiều dài 1,02 micromet, trong đó 10% là T. Tính N,C và số nữ mỗi loại còn lại của phân tử ADN nói trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thánh Tông

  1. Viết đoạn mạch bổ sung cho đoạn mạch sau

  -A- G -G -T- X -A -G -T-

  Tính số liên kết hiđrô của đoạn mạch trên

  2 ,1 gen có chiều dài 0.51 micromet A=20% số nu của 1 gen .Tính số lượng nu các loại của gen .Tính số liên kết hiđrô và số liên kết hóa trị có trong gen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • sap sua

  Câu 13: Một đoạn ADN có T = 800, X = 700. Khi đoạn ADN tự nhân đôi 3 lần thì hãy xác định:

  a. Số đoạn ADN con được sinh ra?

  b. Số nu của mỗi loại môi trường cung cấp đã cung cấp?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  Bài 14: Một gen có A = 20% tổng số nucleotit của gen và G = 900. Khi gen tự nhân đôi một số lần, môi trường nội bào đã cung cấp 9000 nucleotit loại A.

  a. Hãy xác định số lần gen tự nhân đôi?

  b. Số gen con được tạo thêm là bao nhiêu?

  c. Tính số nucleotit mỗi loại còn lại mà môi trường phải cung cấp?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)