YOMEDIA
UREKA

Bài tập 17 trang 43 SBT Sinh học 9

Giải bài 17 tr 43 sách BT Sinh lớp 9

Số nuclêôtit trung bình của gen là

A. 1200 - 3000 nuclêôtit.                               B. 1300 - 3000 nuclêôtit.

C. 1400 - 3200 nuclêôtit.                               D. 1200 - 3600 nuclêôtit.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17

  • Số nuclêôtit trung bình của gen là 1200 - 3000 nuclêôtit.        

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 43 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON