YOMEDIA

Tính số Nu biết ADN = 300 nu, %X -%A = 20% và %X + %A = 50%

bởi Long lanh 28/09/2018

Một phân tử ADN có 300 nu loại T . hiệu số phần trăm giữa Nu loại X so với Nu không bổ sung với nó bằng 20%. Hãy tính số lượng nu các loại.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Theo đề, ta có :

  %X-%A=20% (1)

  %X+%A=50% (2)

  Giải phương trình (1,2) ta được :

  %A=%T=15%

  %G=%X=35%

  -Tổng số nu của phân tử ADN :

  N=300:15%=2000 ( nu)

  - Số nu mỗi loại của ADN :

  A=T=300 ( nu)

  G=X=( 2000:2)-300=700 (nu)

  bởi Phương Yên Nguyễn Thị 28/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA