YOMEDIA

Tiếng Anh Lớp 9 Unit 1: A visit from pen pal - Chuyến thăm từ người bạn tâm thư

Chuyến thăm từ người bạn tâm thư là nội dung mà các em sẽ được tìm hiểu ở Unit 1 A visit from pen pal của môn Tiếng Anh lớp 9. Bài giảng gồm các phần Getting started, Listen and Read, Speak, Listen, Read, Write, Language Focus và Vocabulary cùng hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm, hỏi đáp đi kèm sẽ giúp các em ôn tập, chuẩn bị bài thật tốt cũng như có thể phát triển thêm vốn từ cho mình

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON