Tiếng Anh Lớp 9 Unit 1: A visit from pen pal - Chuyến thăm từ người bạn tâm thư

 • Unit 1: A visit from pen pal - Getting started

  Unit 1: A visit from pen pal - Getting started
  Bài học Getting Started Unit 1 Lớp 9 - A visit from pen pal hướng dẫn các em làm quen với các hoạt động khi đi thăm thú một nơi mới. 

  Xem chi tiết

 • Unit 1: A visit from pen pal - Listen and Read

  Unit 1: A visit from pen pal - Listen and Read
  Bài học Listen and Read Unit 1 Lớp 9 - A visit from pen pal hướng dẫn các em kỹ năng nghe đọc hiểu với chủ đề về chuyến thăm viếng của một người bạn tâm thư từ Malaysia tới Việt Nam.

  Xem chi tiết

 • Unit 1: A visit from pen pal - Speak

  Unit 1: A visit from pen pal - Speak
  Bài học Speak Unit 1 Lớp 9 hướng dẫn các em thực hành hội thoại giới thiệu về bản thân với những người bạn mới.

  Xem chi tiết

 • Unit 1: A visit from pen pal - Listen

  Unit 1: A visit from pen pal - Listen
  Bài học Listen Unit 1 Lớp 9 - A visit from pen pal hướng dẫn các em nghe và chọn đáp án đúng theo hình đã gợi ý.

  Xem chi tiết

 • Unit 1: A visit from pen pal - Read

  Unit 1: A visit from pen pal - Read
  Bài học Read Unit 1 Lớp 9 hướng dẫn các em đọc và tìm hiểu thông tin liên quan đến đất nước Malaysia. Qua bài học giúp các em nâng cao kỹ năng đọc hiểu và mở rộng thông tin về địa lý xã hội của đất nước bạn Malaysia - một trong những quốc gia trong khối ASEAN.

  15 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 1: A visit from pen pal - Write

  Unit 1: A visit from pen pal - Write
  Bài học Write Unit 1 lớp 9 - A visit from pen pal hướng dẫn các em viết thư cho gia đình để kể về chuyến đi thăm bạn bè hoặc một người thân ở một nơi khác hoặc ở một đất nước khác.

  6 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 1: A visit from pen pal - Language Focus

  Unit 1: A visit from pen pal - Language Focus
  Bài học Language Focus Unit 1 Lớp 9 - A visit from pen pal giúp các em ôn tập cấu trúc ngữ pháp thì quá khứ đơn và quá khứ đơn với câu ước "wish".

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 1: A visit from pen pal - Vocabulary

  Unit 1: A visit from pen pal - Vocabulary
  Bài học Vocabulary Unit 1 Lớp 9 - A visit from pen pal tổng hợp từ vựng của bài học với hệ thống đầy đủ ngữ nghĩa. Qua đó giúp các em dễ dàng ghi nhớ và tra cứu trong quá trình học và thực hành tiếng Anh.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết