YOMEDIA

Bài tập 4 trang 50 SGK Sinh học 9

Giải bài 4 tr 50 sách GK Sinh lớp 9

Một đoạn mạch ADN có cấu trúc như sau:

Mạch 1: A-G-T-X-X-T

Mạch 2: T-X-A-G-G-A

Viết cấu trúc của 2 đoạn ADN con được tạo thành sau khi đoạn mạch ADN mẹ nói trên kết thúc quá trình tự nhân đôi.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

ADN con 1: - mạch 1 (cũ): A-G-T-X-X-T

              - mạch mới : T-X-A-G-G-A

ADN con 2: - mạch 2 (cũ): T-X-A-G-G-A

              - mạch mới : A-G-T-X-X-T

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 50 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Xuan Xuan

  một gen dài 0,3060µm, chứa 2400 liên kết hidro khi tiến hành sao mã để tổng hợp 1 phân tử mARN đã đòi hỏi môi trường cung cấp số ribonucleotit loại U nhiều hơn loại A là 20, loại X nhiều hơn loại G là 160. hãy xác định:

  a) số nucleotit mỗi loại củ gen

  b) số ribonucleotit mỗi loại của phân tử mARN

  c) giả sử mạch là 1 mạch mang mã gốc thì số nucleotit mỗi loại trên mỗi mạch gen là bao nhiêu ? Biết A nối với T bởi 2 lien kết hidro, G nối với X bởi 3 liên kết hidro

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  một gen có A=20% và 3120 liên kết hidro trên mạch 1 của gen có A=30% trên mạch 2 có G=20%

  a) tính chiều dài và số lượng từng loại nucleotit của gen

  b) tính số lượng từng loại nucleotit trên các mạch của gen

  c) gen đó sao mã môi trường cung cấp 240 nucleotit loại A

  tính số lần sao mã của gen

  tính số nucleotit từng loại trên mARN do gen đó tổng hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

  Gen B có 480 nucleotit loai ađenin ; 720 nucleotit loại guanin .Gen B bị đột biến dạng thay một cặp A-T bằng một cặp G-X ;thành gen b .Số nucleotit mỗi loại của gen b là bao nhiêu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu

  Gen A có 4050 liên kết hidro và có hiệu số giữa nu loại G với 1 loại nu khác là 20%. Gen A đột biến thành gen a làm chiều dài gen đột biến tăng thêm 3,4 A° và liên kết hidro tăng thêm 3. Xác định số nu mỗi loại trong gen a.

  Giúp Dôn với mấy bạnnnn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận

  một đoạn phân tử ADN dài 0,32572μm va co 2534 liên kết hidro

  a, tính số lượng và thành phần phần trăm các loại nu

  b,tính khối lượng nguyên tử của phân tử ADN cho biết mNU=300vDc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Hà

  1) 1 loài có bộ NST lưỡng bội(2n). do tác nhân lý hóa của môi trường đã hình thành các dạng đột biến 4n và 3n.

  a) hãy cho biết sự hình thành các thể đột biến trên do rối loạn cơ chế phân li NST trong quá trình nguyên phân hay giam phân.

  b) giải thích và viết sơ đò hình thành thể đa bội 4n (viết theo n)

  2) 1 gen cấu trúc dài 5100A, có X=15% số nu của gen. sau đột biến, gen có 1048A và 449X.

  a) xác định dạng đột biến

  b) so sánh chiều dài gen đột biến so với chiều dài gen trước lúc đột biến

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyen Ngoc

  Cho 1 đoạn phân tử ADN có A = 80%= 450 nu

  a> Xác định số lượng tỉ lệ % của các nu còn lại của Gem

  b > Cho mạch ADN

  _A_T_X_G_G_T_A_X_A_

  + Hãy viết mạch bổ sung

  + Hãy viết mARN được sao mã từ mạch BS của GEN

  + Xác định số axit amin được phiê mã từ mARN

  c> tính chiều dài tổng số của gen và mARN

  d> xác định số lượng nu mỗi loại của ghen sau khi phân tử ADn con sau 3 lần tự nhân đôi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyen Ngoc

  1. Một gen ở vi khuẩn có 3600 liên kết hidro, tỉ lệ\(\dfrac{A+T}{G+X}\)=1,5

  Hãy xác định số lượng từng loại nucle otit cua gen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  1 gen có chiều dài 0,357 um. Hãy tìm số nu mỗi loại của gen trong mỗi trường hợp sau

  a) Số nu loại A nhiều hơn loại khác là 10% tổng số nu của gen

  b) Tổng 2 loại nu bằng 90% tổng số nu của gen (A<G)

  c) Tích % A và 1 loại nu khác nhóm bổ sung = 5,25% (T<X)

  BẠN NÀO GIÚP MÌNH VỚI CHIỀU NAY LÀ NỘP RỒI!!!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong

  Phân tử mARN có A =2U=3G=4X , M=27 nhân 10 mũ 4 đvC . Hãy tính số liên kết hóa trị trong mARN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  các bạn ơi, xin các bạn hãy giúp mình giải mấy bài này. xin chân thành cảm ơn. chúc các bạn luôn học tốt, học giỏi. làm ơn hãy giúp mình. một lần nữa xin cảm ơn

  Bài 1 : Một gen có 150 vòng xoắn và có hiệu số giữa adenin với một loại nucleotit khác bằng 10% số nucleotit của gen. Xác định :

  a. Chiều dài và phân tử lượng của gen.

  b. Số lượng từng loại nucleotit môi trường cung cấp cho gen nhân đôi 3 lần.

  Bài 2 : Một gen có 0.51μm và có hiệu số giữa adenin với một loại nucleotit khác bằng 350 nu. Xác định :

  a. Số vòng xoắn và phân tử lượng của gen.

  b. Số lượng từng loại nucleotit có trong các gen con được tạo ra, nếu gen nói trên nhân đôi 3 lần.

  Bài 3. Một gen có chiều dài 0,408 hiệu số giữa Nu loại A với một loại Nu khác là 450. Mạch 1 của gen có T1 = 10% số Nu của mạch, mạch 2 của gen có G2 = . Khi gen sao mã, môi trường nội bào đã phải cung cấp số ribôNu loại G = 450.

  Xác định:

  a) Số Nu mỗi loại trên từng mạch của gen.

  b) Mạch mang mã gốc và số lần sao mã của gen.

  c) Số ribôNu mỗi loại trong phân tử mARN tương ứng.

  Số ribôNu mỗi loại còn lại mà môi trường nội bào cung cấp cho gen hoàn tất quá trình sao mã

  Bài 4. Một gen có 120 chu kì xoắn. Phân tử mARN do gen đó sao mã có tỉ lệ các loại ribonucleotit rA : rU : rG : rX lần lượt là 4 : 3 : 2 : 1. Xác định:

  a. Số lượng từng loại nucleotit của gen.

  b. Gen nhân đôi 3 lần, mỗi gen con tạo ra sao mã 1 lần. Hãy cho biết số lượng từng loại ribonu môi trường cung cấp cho quá trình sao mã của gen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị An

  B1một chuỗi axit amin hoàn chỉnh có 398 axit amin

  a,1 phân tử mARN tổng hợp protein nói trên hoàn thành quá trình giải mã lấy từ môi trường 3990 axit amin. xác định số riboxom trượt trên phân tử mARN. biết rằng mỗi ribooxoom chỉ trượt trên phân tử 1 lần

  b, Phân tử mARN nói trên có các loại rN với tỉ lệ A:U:G:X=1:2:3:4. xác định số lượng nu mỗi lại trên mỗi mạch đơn của gen đã tổng hợp nên mARN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo

  Cho đoạn mạch ADN có trình tự sau:

  Mạch 1: -A-A-G-X-T-A-X-

  Mạch 2:-T-T-X-G-A-T-G-

  a) Hãy xác định trình tự các đơn phân của mạch ARN được tổng hợp từ mạch 1

  b) Cho đoạn mạch ARN -A-U-G-X-X-A-A-U-. Hãy xác định trình tự các nucleotic trong đoạn gen tổng hợp ra đoạn mạch ARN trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  5. Trên mạch thứ nhất của gen có 15% A và 25% T và tổng số G và X trên mạch thứ 2 của gen là 840 nu. Tính chiều dài của gen nói trên.

  6. Một gen có chứa 93 vòng xoắn và trên một mạch của gen có tổng số 2 loại A với T là 279 nu. Tính số liên kết hydro của các cặp G - X trong gen.

  7. Tên một mạch của gen có 30% X và 25% G. Nếu gen đó có 2295 liên kết hydro thì tổng số liên kết photphodieste của gen là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  1 phân tử ADN có A=20%=400 nu
  câu a,xác dinh so luong nu của moi loại còn lại
  câu b,là xác dịnh tỉ le % của moi loại còn lại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  Câu 10: Vì sao nói AND là cơ sở vật chất chủ yếu ở mức phân tử của hiện tượng di truyền?

  Câu 11: Nêu tó tắt những chức năng cơ bản của AND và NST để chứng minh rằng:

  a. AND là cơ sở vật chất DT ở mức phân tử.

  b. NST là cơ sở vật chất DT ở mức tế bào.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương

  từ gen viết ra mạch mARN và ngược lại giải thích mối quan hệ theo sơ dồ gen (AND)-----mARN-------pr--------kiểu hình từ số nu của gen tính số nu của mARN và số aa trên phân tử pr

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lệ Diễm

  1 gen có chiều dài = 5100 Angtorong . số Nu A chiếm 20% trong tổng số nu/gen.

  1. tính số nuG có trong gen .

  2. trên mạch đơn 1 của gen có 10% A và 20% G thì số lượng nu có trog mạch đơn 1 là bao nhiêu .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  Một gen chứa 2400 nuclêôtit; trong các gen con tạo ra thấy chứa tất cả 9600 nuclêôtit.

  a/ Xác dịnh số lần tự nhân đôi của gen.

  b/ Nếu trong quá trình nhân đôi đó; môi trường đã cung cấp 2040 nuclêôtit loại A thì số lượng nuclêôtit từng loại của gen là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  1 p[han tu ADN dai 3,4.10^6 .so luong nu loai A bang 1/5 sốnuclêôtit của cả phân tử ADN. Xác định số lượng từng loại nuclêôtit trong phân tử ADN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhi

  1.Một gen có số lượng nucleotit loại X là 700 và gấp đôi số lượng nucleotit loại T. Tính số cặp nucleotit trong phân tử ADN đó?

  2.Một gen có 15% A. Tính tỉ lệ % của các loại nucleotit còn lại trong gen ?

  Mong các bạn giúp mik

  Kamsa mọi người nhìu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Bảo An

  Một gen có chiều dài 4080 angstrong. tính số lượng từng loại nucleotit của gen, biết rằng số lượng nucleotit loại X bằng 2 lần so với số lượng loại nucleotit không bổ sung với nó.

  mong các cô, thầy và các bạn giải giúp mình bài này...

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai

  Một phân tử mARN dài 3060A° và có A:U:G:X=1:1,5:1:1,5. Trên phân tử mARN có 6 ribôxôm dịch chuyển qua một lần. Nếu mã kết thúc trên phân tử mARN là UGA thì kết thúc quá trình dịch mã nói trên số lượng từng loại nu trên các bộ ba đối mã trên các tARN đã được sử dụng là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  Một gen từ (1500 - 2000) Nu, khi nhân đôi một số lần đã được MTCC 27000 Nu tự do, trong đó có 9450 Nu tự do loại X. Xác định:

  1.chiều dài của gen ban đầu

  2.Số Nu mỗi loại của gen ban đầu

  3.Số Nu tự do mỗi loại môi trường cần cung cấp cho quá trình tự nhân đôi của gen

  4.Nếu trong lần tự nhân đôi đầu tiên, MTCC cho mạch 1 của gen 90 Nu tự do loại T và cung cấp cho mạch thứ 2 là 270 Nu loại X. Xác định số lượng và tỉ lệ phần trăm từng loại Nu trong mỗi mạch đơn của gen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  Câu 1 : một đoạn ADN có A=240=10% tổng số nu của đoạn ADN.

  a, Tìm tổng số nu của đoạn ADN

  b, Tính chiều dài của đoạn ADN

  c, Đoạn ADN trên có khối lượng phân tử là bao nhiêu

  Câu2: Một gen có số liên kết H là 3800. Trên mạch một của gen có A1=100, T1=300.

  a, Tìm tổng số nu của gen

  b, Tính chiều dài của gen

  Câu3: Một gen có số liên kết H giữa các cặp A và T là 1900. Trên mạch hai của gen có G2=X2=150

  a, Tìm tổng số nu của gen

  b, Tính chiều dài của gen

  c, Tính khối lượng phân tử của gen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tay Thu

  Gen B có chiều dài 0,51 micromet bị đột biến thành gen b.Gen b có chiều dài hơn gen B là 3,4 Ăngxtơrông

  a)Xác định dạng đột biến và cho biết tên gọi cụ thể của dạng đột biến nói trên.

  b)Tính khối lượng phân tử của gen b.Biết khối lượng phân tử trung bình của 1nuclêootit là 300 đvC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  Một phân tử ADN có M=21.10^5 đvCtrong đó T=16% tổng số Nu

  a.Xác định số lượng các loại Nu trong phân tử ADN.

  b.Khi phân tử ADN tự nhân đôi.Hỏi môi trường nội bào phải cung cấp bao nhiêu Nu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hoàng duy

  xác định tỉ lệ phần trăm từng loại nu

  a. A.A -G.G = 15% nu

  b. T.T+G.G = 17% nu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh

  1 phân tử ADN có 4752 liên kết H .Trong đó T=18% tổng số nu . xác định số lượng các loại nu trong ADN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  Trong phân tử ADN có số liên kết hidro giữa 2 mạch đơn là 531 .104 và số liên kết hidro trong các cặp A-T bằng số chu kì xoắn của nó trong phân tử

  a) số lương từng loại nu trong phân tử ADN

  b)tính khối lượng của ADN

  c)phân tử ADN trên nhân đôi 1 số lần mt nội bào đã cung cấp 1143 .104 A tự do . xđ số lần tái bản ADN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA