AMBIENT

Bài tập 18 trang 43 SBT Sinh học 9

Giải bài 18 tr 43 sách BT Sinh lớp 9

Trong tế bào lưỡng bội ở người có khoảng

A. 1,5 vạn gen.                                              B. 2,5 vạn gen.

C. 3,5 vạn gen.                                              D. 4,5 vạn gen. 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18

  • Trong tế bào lưỡng bội ở người có khoảng 3,5 vạn gen.   

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18 trang 43 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>