AMBIENT

Tính số Nu biết L = 0,51um và A = 1/2X

bởi hi hi 28/09/2018

Mộtt gen A có chiều dài 0,51 um và tỉ lệ A=1/2 X.

a)Tính số Nu mỗi loại trên phân tử ADN.

b)Gen A bị đột biến thành gen a,gen a hơn gen A 1 liên kết H và có chiều dài là 5100 ăngxtơrông .Xác định loại đột biến gen và số lượng từng loại của gen a.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • tổng số Nu = (2*0.51*10000)/3.4 = 3000 Nu

  a. số Nu mỗi loại của gen:

  N = 2(A+X) => 1500 = 3A => A = T = 500 Nu

  G = X = 250 Nu

  b. do chiều dài không đổi và hơn một liên kết hidro => đây là dạng đột biến thay thế cặp A-T bằng cặp G-X

  số lượng từng loại Nu sau đột biến:

  A' =T' = 500-1=499 Nu

  G' = X' = 250+1 = 251 Nu

  bởi Đặng Hoàng Nguyên 28/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>