RANDOM

Tính L và số Nu biết C = 960 và A = 25%

bởi Nguyễn Bảo Trâm 12/11/2018

Bài 1:Một gen có 2720 liên kết hyđro và có số nuclêôtit loại X =480. Xác định:

a. số lượng từng loại nuclêôtit của gen

b. chiều dài của gen.

Bài 2: một phân tử ADN chứa 960 vòng xoắn, hãy xác định:

a. chiều dài và số lượng nuclêôtit của ADN.

b. tính số lượng từng loại nuclêôtit của ADN . Biết A chiếm 25% tổng số nuclêôtit.

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • Bài 2 :

    - Tổng số nu của ADN :

    N = 960.20=19200 (nu)

    - Chiều dài của gen :

    L = (19200:2).3,4=32640 (nu)

    b) - Số lượng nu từng loại của ADN :

    A=T=19200.25% = 4800 (nu)

    G=X=(19200:2)-4800=4800 (nu)

    bởi Thảo Hương 12/11/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>